Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 666 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

XXV Zgromadzenie Ogólne ZPP

Starosta Milicki Grzegorz Duda w dniach 3-4 kwietnia br. uczestniczy w XXV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Warszawie. 3 kwietnia wybrane zostaną nowe władze Związku Powiatów Polskich. Na 4 kwietnia zaplanowano przyjęcie uchwał rocznego sprawozdania finansowego oraz obchody jubileuszu XX-lecia Związku Powiatów Polskich. 

 

   

Informacja Starosty Milickiego

Starosta Milicki informuje, że w Starostwie Powiatowym w Miliczu

6 kwietnia 2019 r. (sobota) będzie dniem pracującym,

natomiast 2 maja 2019 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, w której uczestniczyli: 
Starosta Grzegorz Duda, Powiatowy Inspektor Weterynarii Józef Witek, Radny Powiatu Marek Warkocz, Komendant Powiatowy PSP Tomasz Kopeć, Komendant KPP Arkadiusz Sworowski, Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Miliczu Agata Kondratowicz, Przedstawiciel Urzędu Gminy w Cieszkowie Władysław Szydełko, Przedstawiciel Urzędu Gminy w Krośnicach Iwona Nawrot, Dyrektor PSSE Józef Nowak, Przedstawiciel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konstancja Jeziorska. Podczas obrad zapoznano się z informacją w zakresie sytuacji kryminalno-porządkowej oraz oceny stanu bezpieczeństwa ochrony p/pożarowej na terenie powiatu milickiego w 2019 r., podsumowano działania "Bezpieczne Ferie". 

                          

Podejmowanie działań związanych z minimalizowaniem występowania przypadków składowania odpadów

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosowanie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. Zm.) posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.


Pismo Wojewody Dolnośląskiego

Płatność kartą w Wydziale Komunikacji

Od dnia 20 marca 2019 r. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Miliczu uruchomiono możliwość uiszczenia opłat kartami płatniczymi.  Terminale znajdują się na stanowiskach do bierzącej obsługi. W ten sposób można zapłacić za sprawy związane z rejestracją pojazdów, jak i za prawo jazdy. Wiąże się z tym prowizja dla operatora, która wynosi 2 zł. Można także zapłacić gotówką lub kartą w kasie banku, który znajduje się budynku Starostwa Powiatowego.