Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

O powiatach w sejmie

tvpm w sejmieStarosta P.Lech wziął udział w konferencji pn. Od przeszlości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego w Polsce. Miała ona miejsce w Sejmie RP 18 lutego br. W milickiej delegacji uczestniczyła internetowa TV powiatu milickiego.

Przedłużona rekrutacja do projektu EKRA

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do II edycji projektu EKRA zostaje przedłużona do dn. 1.03.2013 r. Formularze można składać w biurze projektu w Miliczu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miliczu, pok. nr 22 przy ul. Wojska Polskiego 38. Biuro jest czynne we wtorki i czwartki w godz. 11.30-15.30, a w poniedziałki, środy i piątki od 11.30-18.00. Zapraszamy również na czwartkowe spotkania informacyjne w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (sala nr 21) o godz. 17.00.

O ludobójstwie na Wołyniu

spotkanie z zalewskimTak wielu miliczan przybyło na spotkanie autorskie z ks. T.Isakowiczem-Zaleskim, że organizatorzy musieli z sali klasowej I LO przenieść się do auli tej szkoły. Dostojego gościa obecni powitali gromkimi brawami. Ksiądz Isakowicz od wielu lat zajmuje się problematyką ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanego na Polakach przez nacjoanlistów ukraińskich podczas II wojny światowej. I właśnie tej teamtyce poświęcono trwające ponad 1,5 godz. spotkanie 14 lutego br. Po wykładzie oraz odpowiedziach na zadawane pytania ks. Tadeusz podpisywał swoje książki, chętnych było jednak tak wielu, że niektórzy musieli odeść z kwitkiem. Nie wszystko jednak stracone, ponieważ Powatowa Biblioteka Publiczna mieszcząca się I LO zakupiła 20 różnych publikacji ks. Isakowicza, które od przyszłego tygodnia będą dostępne w wypożyczalni. Spotkanie poprowadził starosta Piotr Lech - inicjator zaproszenia dostojnego gościa do Milicza. Wizyta ta zainaugurowała powiatowe obchody 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce wschodniej, których kulminacja przypadnie na miesiące letnie.

Wolontariusze poznają uroki polskiej zimy

wolontariusze i zimaWolontariusze EVS, przebywający w Miliczu, wzięli w sobotę 16 lutego br., udział w zorganizowanym przez powiat milicki wyjeździe w pobliskie góry, by poznać ulubiony zimowy sport Polaków, czyli narty. Dla większości było to pierwsze zetknięcie z zimową aurą w górach oraz z tą formą rekreacji, aczkolwiek czynili szybkie i stałe postępy w niełatwej sztuce ..... opanowania wyciągu. Na zimowy wypad zdecydowali się Viktoria Movchan, Estella Boente Garci, Laura Parsons, Gorana Karan, Denis Piczin i Fabio Cirello wraz z opiekunem grupy Zbigniewem Drzewieckim, starostą Piotrem Lechem, wicestarostą Władysławem Szydełko oraz Lilianą i Krzysztofem Firkami.

XXV sesja Rady Powiatu

xxv sesjaRadni na XXV sesji Rady Powiatu przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad oraz wysłuchali sprawozadań z prac Komisji: Bezpieczeństwa i Porządku oraz  Rewixyjnej za 2012 r. Trakcie sesji starosta P.Lech zreferował prace Zarządu Powiatu, a także przedstawił w formie prezentacji multimedialnej problemy milickiego szpitala od 2004 r. do chwili obecnej na podstawie tytułów w "Głosie Milicza".

Radni przyjęli uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu w Miliczu do zawarcia aneksów nr 1 i 2 do porozumienia w sprawie budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim; budżetu powiatu na 2013 rok; ustalenia godz. pracy aptek; udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 1 000 000,00 zł przez zarząd Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej; udzielenia zgody Milickiemu Centrum Medycznemu sp. z o.o. na nabycie nieruchomości; zmiany uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XVIII/106/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.