Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Zmiana organizacji pracy Wydziału Komunikacji

Od dnia 21.01.2021 r. wprowadzono
możliwość umówienia wizyty w wydziale komunikacji
na stanowisko rejestracji pojazdów po zgłoszeniu telefonicznym.

Rezerwacja kolejki będzie odbywać się od poniedziałku do piątku 
godzinach 1000 – 1200 pod numerem telefonu 798 510 019.

Obsługa na stanowiskach praw jazdy, osk
i transportu pozostaje bez zmian.

XXXI sesja Rady Powiatu Milickiego

Radni Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

Zmiana organizacji pracy w Wydziale Komunikacji na stanowiskach rejestracji pojazdów

Od dnia 21.01.2021 r. zostanie wprowadzona
możliwość umówienia wizyty w wydziale komunikacji
na stanowisko rejestracji pojazdów po zgłoszeniu telefonicznym.

 

Rezerwacja kolejki będzie odbywać się od poniedziałku do piątku
godzinach 1000 – 1200 pod numerem telefonu 798 510 019.

Obsługa na stanowiskach praw jazdy, osk
i transportu pozostaje bez zmian.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Członkowie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 14.00. Obrady komisji odbędą się w trybie zdalnym.

Czytaj więcej...

XXX sesja Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14.01.2021 r.
 3. Sprawozdanie Starosty Milickiego z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym
 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Milickiego w sprawie budzetu Powiatu Milickiego na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkwej we Wrocławiu o budżecie
  3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych
  4. stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
  5. dyskusja
  6. głosowanie uchwały
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie Wileoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2012-2-32
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej na2021 rok
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 8. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych za 2020 rok
 9. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok
 10. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok
 11. Wnioski i oświadczenia
 12. Zamknięcie obrad sesji

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miliczu w sprawie uboju zwierząt na użytek własny

INFORMACJA 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 14:00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad komisji:

 1. Stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z 8.01.2020 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał:
  1. uchwała Rady Powiatu Milickiego w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2021 rok
  2. uchwała Rady Powiatu Milickiego w sprawie Wieloetniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2021-2032.
 5. Sprawy różne
 6. Zamknięcie obrad