Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

logo ZPP

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Uroczyste wręczenie stypendiów

IMG 520624 października w Centrum Edukacji Ekologicznej starosta P.Lech i przewod. Rady Powiatu K.Osmalek wręczyli akty stypendialne następującym uczniom: ZS - Patrykowi Smykowskiemu, Adrianowi Dwojakowi, Jackowi Jachimczakowi, Katarzynie Bielickiej, Tomaszowi Wasielewskiemu, Sandrze Mariasz, Bartoszowi Stawinodze, Karolinie Fassie, Sylwii Szubert, Paulinie Kantorek, Małgorzacie Siwiec i Aleksandrze Rudawskiej; uczniom I LO - Poli Dziedzic, Darii Głogosz, Klaudii Iwanickiej, Joannie Kokot, Angelice Kurczakowskiej, Monice Kurowskiej, Kacprowi Mielnikowi, Danielowi Miśkowi, Danielowi Nodze, Adamowi Połubkowi, Kamilowi Szewczykowi, Wojciechowi Wilkowi, Aleksandrze Wolarz, Agacie Wołk, Anecie Zimoch i Damianowi Zmyślonemu. Stypendia za szczególne osiągnięcia szkolne (nie tylko naukowe) wypłacane będą co miesiąc z wyrównaniem od września. W ZS wysokość 12 stypendiów wynosi po 180 zł miesięcznie, a I LO wysokość 16 stypendiów waha się od 130 do 150 zł.

III Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 28 paźdzernika 2013 o godz. 16.00 w KOM w Miliczu odbędzie się III Forum Organizacji Pozarządowych, które objęte zostałoa honorowym patronatem przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Jarosława Dudę oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Rafała Jurkowlańca

forum-gazeta

Notatka ze 156 posiedzenia Zarządu Powiatu z 17 października 2013 r.

Zarząd zapoznał się z planem strategicznym Milickiego Centrum Medycznego  sp. z o.o. (aktualizacją planu dot. lat 2013/2014) - referował prezes M.Biardzki. Podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody zarządowi spółki na wydzierżawienie pomieszczeń stanowiących własność MCM sp. z o.o. w Miliczu, znajdujących się w budynku C, zlokalizowanych na I piętrze, w celu zorganizowania i prowadzenia w pomieszczeniach laboratorium medycznego. Tematem obrad były także gwarancje powykonawcze dot. ścieżki rowerowej. Zarząd powołał doradcę metodycznego Małgorzatę Dziarko ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. W zakresie obowiązków zapisano sprawy wychowawcze oraz edukację regionalną i ekologiczną. Na zakończenie zapoznał się z programem uroczystości 11 Listopada.

Sieć współpracy i samokształcenia

IMG 466918 października w Centrum Edukacji Ekologicznej miało miejsce pierwsze posiedzenie Dyrektorskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia, które prowadził jej koordynator D.Duszyński. Podczas spotkania obywającego się w ramach projektu "Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim" S.Wlazło poprowadził zajęcia ze szkolnej ewaluacji, Ł.Kluz prezentował platformę cyfrową obsługującą projekt, natomiast D.Duszyński omówił główne założenia sieci. Głos zabrał także starosta P.Lech.

Dolnośląska Siec Doradztwa Pozarządowego

szkolenie-gazeta

Remont dogi do Kuźnicy trwa

Nowy doradca metodyczny

dziarkoZarząd Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektorów SOSW, Dominiki Ugorek, i PCEiPP, Grażyny Kmiecik, powołał z dniem 16 października na okres do 31 sierpnia 2016 r.  nowego doradcę metodycznego, Małgorzatę Dziarko ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. W zakresie obowiązków zapisano sprawy wychowawcze oraz edukcję regionalną i ekologiczną.

Zintegrowany Informator Pacjenta

Zapraszamy do nowej zakładki na naszej stronie - Zintergrowanego Informatora Pacjenta NFZ, w którym można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat lecznictwa w naszym kraju. Zobacz koniecznie: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

Polska dla wszystkich

stop2

Czytaj więcej...

Zaczytana kampania

zaczytaniPowiatowa Biblioteka Publiczna (w I LO im. AK) przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zaczytani, której celem jest stworzenie na oddziałach dziecięcych w całej Polsce miejsc, w których można zaczytać się i zapomnieć o chorobie. Organizatorzy pragną, aby każde dziecko, które zostanie przyjęte na oddział dziecięcy, otrzymało książkę, którą będzie mogło zabrać do domu; aby w jak największej ilości szpitali powstawały biblioteki z wartościowymi książkami rozbudzajacymi miłość do czytania. Zaczytani otrzymali patronat honorowy małżonki Prezydenta RP, Anny Komorowskiej.
Jeśli posiadasz w domu książki, które z radością czytałeś jako dziecko lub do których zaglądały Twoje pociechy, możesz podarować je dzieciom i młodzieży przebywającej w szpitalach. Będziemy szczęśliwi, jeśli specjalnie kupisz swoją ulubioną książkę dla dzieci i podarujesz ją na rzecz Zaczytanych. Pomóż nam i zostań Ambasadorem Zaczytanych.

Czytaj więcej...

Multimedialna strefa Doliny Baryczy

Starosta P.Lech, reprezentując powiat milicki, podpisał list intencyjny z milickim KOM dotyczący partnerstwa przy realizacji projektu pn. "Multimedialna strefa Doliny Baryczy", który będzie realizowany od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie uroczystości DEN

Starosta Milicki Piotr Lech wziął udział 14 października w ogólnopolskiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zaproszenie minister Krystyny Szumilas.

Informacja z 154 i 155 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu z 8 i 10.10.2013 r.

8 października zarząd podjął uchwały w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu powiatu milickiego na 2014 rok, w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok, w sprawie zmiany aktu założycielskiego MCM sp. z o.o. oraz w sprawie oddelegowania przedstawicieli do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MCM sp. z o. o. Zarząd zapoznał się także z biznesplanem Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej dot. prowadzenia kuchni w Krośnicach. 10 października zarząd podjął uchwalę w sprawie oddelegowania przewodniczącego zarządu Piotra Lecha oraz wicestarostę Władysława Szydełki do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i zagłosowania na nim za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia instrukcji do głosowania dla przedstawiciela MCM Sp. z o. o. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Medica Milicz sp. z o. o. (dot. podwyższenia kapitału zakładowego Medica Milicz sp. z o. o.). Ponadto zarząd przeznaczył 20 tys. zł dla ZS i PCEiPP na zagospodarowanie terenu przy ww. placówkach oraz 10 tys. zł dla PCEiPP na zakup nagłośnienia.