Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Drogi do remontu

Plan robót remontowych dróg powiatowych planowanych do rozpoczęcia lub wykonania w 2013 roku przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu 20 sierpnia br.: odcinek drogi Pracze - Gruszeczka (3,2 km), droga Czatkowice - Kuźnica Czeszycka (7,5 km), odcinek wiejski drogi w Bartnikach (0,9 km), droga Milicz - Kaszowo (2 km), odcinek w Duchowie (0,4 km), droga gruntowa do Wężowice (3 km), fragment ul. Wojska Polskiego oraz odcinek drogi w Sławoszowicach (1,1 km).

Posiedzenie Zarządu Powiatu z 20 sierpnia

Zarząd 20 sierpnia zapoznał się z harmonogramem finansowo-rzeczowym drugiego etapu zagospodarowania terenów przy zbiorniku retencyjno – rekreacyjnym w Miliczu; podjął uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu milickiego za I półrocze 2013 roku Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Przyjął projekty uchwał Rady Powiatu na najbliższą sesję oraz plan  robót remontowych dróg powiatowych, planowanych do wykonania w 2013 roku. Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok, a także uchwały w sprawie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych  dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych  w powiecie milickim.

Unijne staże dla uczniów

Powiat milicki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół pozyskał środki na wakacyjne płatne staże dla 20 uczniów I LO w Miliczu oraz 24 uczniów technników Zespołu Szkół. Uczniowie będą mieli możliwość odbycia płatnych, czterotygodniowych staży podczas wakacji w roku 2014 u pracodawców z terenu powiatu i nie tylko. W ramach projektu zaplanowano doradztwo i warsztaty  zawodowe, dojazd dla uczniów do miejsca pracy, wynagrodzenie dla ucznia w kwocie ok. 500 zł, a także wynagrodzenie dla opiekuna stażystów. W sumie pozyskano na ten cel ok. 90.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.5 PO KL.

Będą pieniądze na komputery i internet!

MajaWniosek powiatu milickiego zajął wysokie 3 miejsce Polsce w na liście rankingowej i zakwalifikował się do dofinansowania wśród projektów "przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu" w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Przyznana kwota ok. 0,5 mln złotych zostanie przeznaczona na zakup komputerów osobistych grupie uczniów szkół powiatowych, 50 gospodarstwom domowym powiatu milickiego oraz opłatę za dostęp do szerokopasmowego internetu przez 2 lata. W ramach projektu utworzonych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt, zostanie dodatkowo 7 salek z ogólnodostępnym internetem, w szkołach powiatowych, DPS-ach, PCPR oraz w PCEiPP. Projekt wymyśliła i pozytywnie przeprowadziła przez wszystkie stopnie weryfikacji i oceny inspektor Maja Jeż, pracownik Starostwa Powiatowego w Miliczu.

Czytaj więcej...

XXVIII sesja Rady Powiatu

XXVIII sesja Rady Powiatu w Miliczu rozpocznie się 29 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych  odbędzie się 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38.

Czytaj więcej...

Nowe wydanie "Faktów Milickich" - 26.08.2013 r.

Sobota nad zalewem

Wiele atrakcji miało miejsce w sobotę 24 sierpnia nad zalewem. Najpierw dzieci zabawiały nauczycielki i wychowawczynie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu, a następnie do późnych godzin nocnych publiczność zabawiali dj-eje AK-44  i Krecik podczas Summer Festival nad zalewem.

Budowa nad zalewem

Trwa budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem przy ul. Wojska Polskiego.

33 rocznica porozumień gdańskich

droga do solidarnosciStarosta Milicki, Piotr Lech, zaprasza na obchody 33 rocznicy podpisania porozumień gdańskich. M.in. na ich mocy powstał NSZZ "Solidarność" i cały ruch społeczny, który doprowadził do upadku komunizmu w Polsce i Europie. Uroczystości odbędą się 31 sierpnia (sobota) pod Krzyżem przy ul. Krotoszyńskiej, w miejscu, gdzie rodziła się milicka "Solidarność". Początek godz. 12.00.

BEZPŁATNY ANGIELSKI w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Miliczu

Powiatowa Biblioteka Publiczna (budynek I LO) zaprasza  wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Zapraszamy do biblioteki w okresie wakacyjnym w godz. od 8.00 do 15.00. Więcej informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl można otrzymać pod  nr tel.713841042; biblioteka@pceipp.pl

funenglish

Orkiestra wojskowa na ŚKM

orkiestraSOWOrkiestra reprezentacyjna Śląsklego Okręgu Wojskowego zagra w sobotę 7 września podczas pierwszego dnia tegorocznego Święta Karpia Milickiego i tym samym hucznie otworzy tę imprezę. Planowana godzina występu orkiestry wojskowej to 16.00. Serdecznie zapraszamy.

SOSW zaprasza w sobotę nad zalew

Zalew zabawy 33 2013