Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Wyniki egzaminu zawodowego w Zespole Szkół lepsze o 15% od średniej na Dolnym Śląsku!

Uczniowie technikum Zespołu Szkół, zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, znów zdali go bardzo dobrze, a ich średnia zdawalność  jest  o ok. 15% wyższa od średniej na Dolnym Śląsku. Najlepiej w tym roku egzamin zdali technicy ekonomiści – 100% (na Dolnym Śląsku 78%), hotelarze – 95,7% (77,6%), informatycy – 75% (51%), technik pojazdów samochodowych – 60% (55%). Na tle pozostałych nieco słabiej wypadli technicy architektury krajobrazu, spośród których zdał co drugi (52,6%), ale i tu zdawalność była wyższa niż na Dolnym Śląsku (43%).

Posiedzenie Zarządu SGTWTiDB

IMG 976828 sierpnia w milickim CEE odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Prezes Inga Demianiuk-Ozga z LGD mówiła o pracach nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 w kontekście stworzenia osobnej osi priorytetowej "Rozwoju Lokalnego Kierownego przez Społeczeństwo" (RLKS). Zarząd jednogłośnie poparł stanowsko Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD w sprawie RLKS, ponadto omówił realizowane przez stowarzyszenie projekty: festiwal muzyki kameralnej i organowej oraz renowację ścieżki rowerowej R-9. Jednogłosnie poparł też propozycję wójta Cieszkowa, by przyjąć stanowsko w sprawie zapowiadanej likwidacji linii kolejowej Krotoszyn - Wrocław. Przebywającego w tym czasie w Warszawie na posiedzeniu zarządu ZPP starostę P.Lecha reprezentował kier. wydz. oświaty i promocji.

Starosta zaprasza...

Starostwo 35 2013

Po obradach komisji

IMG 9488Wszystkie przewidziane porządkiem obrad projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych obu komisji Rady Powiatu. Ponadto o sytuacji szpiatala mówił prezes spółki MCM, a o stanie oświaty u progu nowego roku szkolnego kier. wydz. oświaty. A.Szatkowska zwróciła się do radnych z apelem o możliwość kupna przez stowarzyszenie krośnickiej "piątki", gdzie obecnie są mieszkania przygotowawcze dla usamodzielniających się niepełnosprawnych, za symboliczną złotówkę. Jak twierdziła prezes stowarzyszenia, własność umożliwi jej ubieganie się o środki unijne na remont obiektu.

Zarząd gratuluje nauczycielkom mianowanym

IMG 9455Na początku posiedzenia Zarządu Powiatu 27 sierpnia miała miejsce uroczystość wręczenia aktów mianowania nauczycielkom, które pomyślnie przeszły przez procedurę konkursową w lipcu br. Akty i kwiaty z rąk starosty i wicestarosty osobiście odebrały E.Stefanów, J.Lorek, A.Dwojak i J.Woroniak, natomiast K.Bień w tym czasie przeprowadzała egzamin poprawkowy.

Drogi do remontu

Plan robót remontowych dróg powiatowych planowanych do rozpoczęcia lub wykonania w 2013 roku przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu 20 sierpnia br.: odcinek drogi Pracze - Gruszeczka (3,2 km), droga Czatkowice - Kuźnica Czeszycka (7,5 km), odcinek wiejski drogi w Bartnikach (0,9 km), droga Milicz - Kaszowo (2 km), odcinek w Duchowie (0,4 km), droga gruntowa do Wężowice (3 km), fragment ul. Wojska Polskiego oraz odcinek drogi w Sławoszowicach (1,1 km).

Posiedzenie Zarządu Powiatu z 20 sierpnia

Zarząd 20 sierpnia zapoznał się z harmonogramem finansowo-rzeczowym drugiego etapu zagospodarowania terenów przy zbiorniku retencyjno – rekreacyjnym w Miliczu; podjął uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu milickiego za I półrocze 2013 roku Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Przyjął projekty uchwał Rady Powiatu na najbliższą sesję oraz plan  robót remontowych dróg powiatowych, planowanych do wykonania w 2013 roku. Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok, a także uchwały w sprawie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych  dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych  w powiecie milickim.

Unijne staże dla uczniów

Powiat milicki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół pozyskał środki na wakacyjne płatne staże dla 20 uczniów I LO w Miliczu oraz 24 uczniów technników Zespołu Szkół. Uczniowie będą mieli możliwość odbycia płatnych, czterotygodniowych staży podczas wakacji w roku 2014 u pracodawców z terenu powiatu i nie tylko. W ramach projektu zaplanowano doradztwo i warsztaty  zawodowe, dojazd dla uczniów do miejsca pracy, wynagrodzenie dla ucznia w kwocie ok. 500 zł, a także wynagrodzenie dla opiekuna stażystów. W sumie pozyskano na ten cel ok. 90.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.5 PO KL.

Będą pieniądze na komputery i internet!

MajaWniosek powiatu milickiego zajął wysokie 3 miejsce Polsce w na liście rankingowej i zakwalifikował się do dofinansowania wśród projektów "przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu" w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Przyznana kwota ok. 0,5 mln złotych zostanie przeznaczona na zakup komputerów osobistych grupie uczniów szkół powiatowych, 50 gospodarstwom domowym powiatu milickiego oraz opłatę za dostęp do szerokopasmowego internetu przez 2 lata. W ramach projektu utworzonych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt, zostanie dodatkowo 7 salek z ogólnodostępnym internetem, w szkołach powiatowych, DPS-ach, PCPR oraz w PCEiPP. Projekt wymyśliła i pozytywnie przeprowadziła przez wszystkie stopnie weryfikacji i oceny inspektor Maja Jeż, pracownik Starostwa Powiatowego w Miliczu.

Czytaj więcej...

XXVIII sesja Rady Powiatu

XXVIII sesja Rady Powiatu w Miliczu rozpocznie się 29 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych  odbędzie się 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38.

Czytaj więcej...

Nowe wydanie "Faktów Milickich" - 26.08.2013 r.

Sobota nad zalewem

Wiele atrakcji miało miejsce w sobotę 24 sierpnia nad zalewem. Najpierw dzieci zabawiały nauczycielki i wychowawczynie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu, a następnie do późnych godzin nocnych publiczność zabawiali dj-eje AK-44  i Krecik podczas Summer Festival nad zalewem.