Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Multimedialna strefa Doliny Baryczy

Starosta P.Lech, reprezentując powiat milicki, podpisał list intencyjny z milickim KOM dotyczący partnerstwa przy realizacji projektu pn. "Multimedialna strefa Doliny Baryczy", który będzie realizowany od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie uroczystości DEN

Starosta Milicki Piotr Lech wziął udział 14 października w ogólnopolskiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zaproszenie minister Krystyny Szumilas.

Informacja z 154 i 155 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu z 8 i 10.10.2013 r.

8 października zarząd podjął uchwały w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu powiatu milickiego na 2014 rok, w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok, w sprawie zmiany aktu założycielskiego MCM sp. z o.o. oraz w sprawie oddelegowania przedstawicieli do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MCM sp. z o. o. Zarząd zapoznał się także z biznesplanem Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej dot. prowadzenia kuchni w Krośnicach. 10 października zarząd podjął uchwalę w sprawie oddelegowania przewodniczącego zarządu Piotra Lecha oraz wicestarostę Władysława Szydełki do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i zagłosowania na nim za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia instrukcji do głosowania dla przedstawiciela MCM Sp. z o. o. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Medica Milicz sp. z o. o. (dot. podwyższenia kapitału zakładowego Medica Milicz sp. z o. o.). Ponadto zarząd przeznaczył 20 tys. zł dla ZS i PCEiPP na zagospodarowanie terenu przy ww. placówkach oraz 10 tys. zł dla PCEiPP na zakup nagłośnienia.

Nagrody Starosty Milickiego

IMG 432514 października w Dniu Edukacji Narodowej starosta P.Lech w obecności wicestarosty i kierownika wydz. oświaty wręczył nagrody dyrektorom i wybranym nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki. Nagrody otrzymali: Dominika Ugorek i Ewa Markiewicz z SOSW, Ryszard Lech i Marek Drenda z ZS, Sławomir Strzelecki i Iwona Lewandowska z I LO oraz Grażyna Kmiecik i Małgorzata Bień - Fiuk z PCEiPP.

Remont drogi powiatowej do Kuźnicy

Ruszył remont drogi powiatowej Czatkowice - Kuźnica Czeszycka.

Życzenia w placówkach oświatowych powiatu

IMG 3846Starosta Milicka, P.Lech, wraz z kier. wydz. oświaty milickiego starostwa, D.Duszyńskim, odwiedzili 11 października podległe powiatowi placówki oświatowe. BYły życzenia, kwiaty i słodki upominek dla dyrekcji i pracowników. Szczególny charakter miało spotkanie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie goście wraz uczniami i nauczycielami obejrzeli piękne widowsko teatralne.

Życzenia z okazji DEN

kwiatyW jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Edukacji Narodowej, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. Dużo zdrowia, cieprliwości, wytrwałości oraz wielu sukcesów zawodowych!


Piotr Lech - Starosta Milicki
Krzysztof Osmelak - Przewodniczący Rady Powiatu

Stypendia za wybitne osiągnięcia przyznane

8 października obradowała komisja stypendialna w składzie: dyr. I LO im. AK, dyr. ZS im. T.Kościuszki, dyr. PCEiPP oraz kier. wydziału oświaty milickiego starostwa jako przewodniczący. Komisja jednomyślnie poparła propozycje przygotowane przez dyr. obu szkół i przyznała stypendia następującym uczniom: ZS - Patrykowi Smykowskiemu, Adrianowi Dwojakowi, Jackowi Jachimczakowi, Katarzynie Bieleckiej, Tomaszowi Wasilewskiemu, Sandrze Mariasz, Bartoszowi Stawinodze, Karolinie Fossie, Sylwii Szubert, Paulinie Kontarek, Małgorzacie Siwiec i Aleksandrze Rudowskiej; uczniom I LO - Poli Dziedzic, Darii Głogosz, Klaudii Iwanickiej, Joannie Kokot, Angelice Kurczakowskiej, Monice Kurowskiej, Kacprowi Michalikowi, Danielowi Miśkowi, Danielowi Nodze, Adamowi Połubkowi, Kamilowi Szewczykowi, Wojciechowi Wilkowi, Aleksandrze Wolarz, Agacie Wołk, Anecie Zimoch i Damianowi Zmyślonemu. Stypendia za szczególne osiągnięcia szkolne (nie tylko naukowe) wypłacane będą od tego miesiąca z wyrównaniem za wrzesień. W ZS wysokość 12 stypendiów wyniesie po 180 zł miesięcznie, a I LO wysokość 16 stypendiów waha się od 130 do 150 zł.

Podziękowania dla starosty

podz-od- kuratorki

Informatory PCPR

Infor-pcprW nowe informatory: "Informator PCPR" oraz "Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych" można się zaopatrzyć m.in. w siedziebie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Milicza, są dystrybuowane bezpłatnie. Już niedługo na stronie www.pcprmilicz.pl dostępne będą również w wersji PDF.

Pieniądze na inwestycje - skonsultuj swój pomysł!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacji, które odbędą się 10 października 2013 r. w Miliczu w godzinach 9.00-12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miliczu. W trakcie dyżuru konsultantów będzie można dowiedzieć się o aktualnych możliwościach pozyskania wsparcia z funduszy europejskich.

Czytaj więcej...

Tytuł "Nowoczesnej biblioteki" dla bibiotek PCEiPP w I LO

bibl-1

Czytaj więcej...

Samochody dla SOSW i DPS w Miliczu

Wrocławski PFRON pozytywnie rozpatrzył wnioski powiatu milickiego o dofinansowanie zakupu nowych samochodów do transportu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Opieki Społecznej w Miliczu. Dofinansowanie wyniesie 80%, tak więc dwie placówki jeszcze  tym roku wzbogacą się o nowe samochody za jedyne 20% ich wartości.