Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego

IMG 0388O godz. 9 w I LO im. AK, o godz. 9.30 w SOSW i  o godz. 10 w ZS im. T.Kościuszki rozpoczęły się uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez powiat. Podczas przemowy w I LO starosta P.Lech część wystąpienia poświęcił nowym projektom skierowanym do oświaty, na których realizację starostwo otrzymało środki unijne: o laptopach wraz opłaceniem internetu dla kilkudziesięciu uczniów, o płatnych stażach dla uczniów w powiatowych jednostkach oraz o projekcie ORE dotyczącym doskonalenia nauczycieli.

Powiatowe obchody 31 sierpnia

IMG 0066Powiatowe obchody 33 rocznicy podpisania porozumien sierpniowych rozpoczęły się punktualnie o godz.12. Przy opuszczonych sztandarach I LO, ŚZŻAK i "Solidarności" wysłuchano hymnu państwowego. Starosta P.Lech w swoim wystąpieniu przypomniał tamte chwile i wydarzenia, oddał hołd zmarłym działaczom milickiej "Slidarności" oraz podziękował tym, którzy tworzyli tu pierwszą i drugą "Solidarność". Głos zabrał również weteran milickiej "Solidarności", Józef Petryków. Swoje wystąpienie zakończył modlitwą za ojczyznę ks. P.Skargi. Organizatorzy umożliwili także zabranie głosu jednemu z dwóch protestujących przeciwko obecnej polityce władz państwowych. Mówił on m.in., że nie wszystkie postulaty Sierpnia'80 zostały zrealizowane, a pracownikom nadal dzieje się krzywda. Po złożeniu kwiatów pod krzyżem, prowadzący zakończył uroczystości.

Promocja książki w KOM

Zdjęcia z promocji książki "Przez stawy i lasy Doliny Baryczy", która miała miejsce w milickim KOM 30 sierpnia br.

Dzień Wolności i Solidarności

Starostwo 35 201331 sierpnia to Dzień Wolności i Solidarności ustalony przez Sejm RP na pamiątkę podpisania tzw. porozumień gdańskich, na mocy których powstał ruch społeczny oraz niezależny od komunistów związek zawodowy noszący nazwę "Solidarność". Było to tak potężnym ciosem w ówczesny ustrój polityczny, że w ostateczności doprowadziło do upadku komunizmu nie tylko w Polsce, ale i Europie.

Informacja z 149 posiedzenia Zarządu Powiatu 27.08.2013 r.

Zarząd uroczyście wręczył akty nadania stopni awansów zawodowych nauczycielom szkół prowadzonych przez powiat. Zapoznał się z bieżącymi sprawami Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, które przedstawił prezes M.Gołąb. Podjął decyzję o odwołaniu M.Biardzkiego z funkcji reprezentanta MCM w Radzie Nadzorczej Medica Milicz sp. z o.o., jednocześnie zaakceptował i rekomendował kandydaturę M.Maciejaka na członka Rady Nadzorczej ww. spółki. Przedmiotową uchwałę w tej sprawie  podejmie Zgromadzenie Wspólników MCM sp. z o.o. Zarząd przyjął informacje o przystąpieniu do opracowania koncepcji zmiany organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ulicy Wrocławskiej do skrzyżowania z ulicą Kościuszki).

Sesja Rady Powiatu w CEE

IMG 9813Podczas sesji 29 sierpnia radni przegłosowali wszystkie uchwały będące w porządku obrad, w tym uchwałę nowelizującą budżet w związku zwiększymi dochodami powiatu. Za nim jednak przystąpiono do głosowania, ślubowanie złożył nowy radny - Piotr Zajiczek, który otrzymał mandat po radnej H.Skrzyneckiej, pełniącej obecnie funkcję wiceburmistrza. W następnej części obrad swoje wystąpienie miał Powiatowy Lekarz Weterynarii, poinformował m,in., że największym zagrożeniem obecnie jest dodawanie antybiotyków do pasz zwierząt. Na zakończenie posiedzenia radnych zaproszono na 14 już Święto Karpia Milickiego. Sesja po raz pierwszy odbyła się w nowo wybudowanym Centrum Edukacji Ekologicznej przy PCEiPP.

Wyniki egzaminu zawodowego w Zespole Szkół lepsze o 15% od średniej na Dolnym Śląsku!

Uczniowie technikum Zespołu Szkół, zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, znów zdali go bardzo dobrze, a ich średnia zdawalność  jest  o ok. 15% wyższa od średniej na Dolnym Śląsku. Najlepiej w tym roku egzamin zdali technicy ekonomiści – 100% (na Dolnym Śląsku 78%), hotelarze – 95,7% (77,6%), informatycy – 75% (51%), technik pojazdów samochodowych – 60% (55%). Na tle pozostałych nieco słabiej wypadli technicy architektury krajobrazu, spośród których zdał co drugi (52,6%), ale i tu zdawalność była wyższa niż na Dolnym Śląsku (43%).

Posiedzenie Zarządu SGTWTiDB

IMG 976828 sierpnia w milickim CEE odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Prezes Inga Demianiuk-Ozga z LGD mówiła o pracach nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 w kontekście stworzenia osobnej osi priorytetowej "Rozwoju Lokalnego Kierownego przez Społeczeństwo" (RLKS). Zarząd jednogłośnie poparł stanowsko Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD w sprawie RLKS, ponadto omówił realizowane przez stowarzyszenie projekty: festiwal muzyki kameralnej i organowej oraz renowację ścieżki rowerowej R-9. Jednogłosnie poparł też propozycję wójta Cieszkowa, by przyjąć stanowsko w sprawie zapowiadanej likwidacji linii kolejowej Krotoszyn - Wrocław. Przebywającego w tym czasie w Warszawie na posiedzeniu zarządu ZPP starostę P.Lecha reprezentował kier. wydz. oświaty i promocji.

Starosta zaprasza...

Starostwo 35 2013

Po obradach komisji

IMG 9488Wszystkie przewidziane porządkiem obrad projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych obu komisji Rady Powiatu. Ponadto o sytuacji szpiatala mówił prezes spółki MCM, a o stanie oświaty u progu nowego roku szkolnego kier. wydz. oświaty. A.Szatkowska zwróciła się do radnych z apelem o możliwość kupna przez stowarzyszenie krośnickiej "piątki", gdzie obecnie są mieszkania przygotowawcze dla usamodzielniających się niepełnosprawnych, za symboliczną złotówkę. Jak twierdziła prezes stowarzyszenia, własność umożliwi jej ubieganie się o środki unijne na remont obiektu.

Zarząd gratuluje nauczycielkom mianowanym

IMG 9455Na początku posiedzenia Zarządu Powiatu 27 sierpnia miała miejsce uroczystość wręczenia aktów mianowania nauczycielkom, które pomyślnie przeszły przez procedurę konkursową w lipcu br. Akty i kwiaty z rąk starosty i wicestarosty osobiście odebrały E.Stefanów, J.Lorek, A.Dwojak i J.Woroniak, natomiast K.Bień w tym czasie przeprowadzała egzamin poprawkowy.

Drogi do remontu

Plan robót remontowych dróg powiatowych planowanych do rozpoczęcia lub wykonania w 2013 roku przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu 20 sierpnia br.: odcinek drogi Pracze - Gruszeczka (3,2 km), droga Czatkowice - Kuźnica Czeszycka (7,5 km), odcinek wiejski drogi w Bartnikach (0,9 km), droga Milicz - Kaszowo (2 km), odcinek w Duchowie (0,4 km), droga gruntowa do Wężowice (3 km), fragment ul. Wojska Polskiego oraz odcinek drogi w Sławoszowicach (1,1 km).

Posiedzenie Zarządu Powiatu z 20 sierpnia

Zarząd 20 sierpnia zapoznał się z harmonogramem finansowo-rzeczowym drugiego etapu zagospodarowania terenów przy zbiorniku retencyjno – rekreacyjnym w Miliczu; podjął uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu milickiego za I półrocze 2013 roku Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Przyjął projekty uchwał Rady Powiatu na najbliższą sesję oraz plan  robót remontowych dróg powiatowych, planowanych do wykonania w 2013 roku. Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok, a także uchwały w sprawie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych  dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych  w powiecie milickim.