Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Ważni goście Starosty Milickiego

zeev2 października na terenie powiatu milickiego będzie gościł konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie Zeev Baran, urodzony w 1935 r. w Wilnie polski i żydowski architekt. Po wojnie mieszkał w Łodzi, później przeniósł się do Francji, a następnie do Izraela. Walczył w wojnie Jom Kipur. Absolwent politechniki w Hajfie. Pracuje jako architekt. W 1998 r. został konsulem honorowym RP w Jerozolimie. W 2002 otrzymał dyplom za wybitne zasługi dla Polski na świecie. Ojcem Zeeva był Eliasz Baran ps. Edyp, żołnierz Armii Krajowej, który poległ w 1943 r. Podczas okupacji wspierał wysiłki na rzecz uwolnienia z gestapo Bronisława Komorowskiego, stryja dzisiejszego prezydenta RP. Natomiast w poniedziałek 23 września na terenie powiatu milickiego przebywała delegacja Opery Wrocławskiej z jej dyrektor E.Michnik. Podczas obu wizyt gwoździem programu było i będzie zwiedzanie Stawów Milickich oraz degustacja karpia smażonego oraz faszerowanego przygotowanych przez kuchnię PCEiPP.

Informacja z 152 posiedzenia Zarządu Powiatu z 24 września 2013 r.

Zarząd podjął uchwały w sprawach: sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sułowie działka nr 584 AM5 (budynek po Domu Dziecka), działek nr 19/4 AM-13  i  19/5 AM-13 w Miliczu i nr 34/2 AM-1 w Stawcu. Spotkał się z prezesem MCM sp. z o.o. M.Biardzikim, Radą Nadzorczą MCM, prezesem Fundacji - M.Goląbem. Tematem była wspólna działalność gospodarcza Milickiego Centrum  Medycznego  i Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej. Pracowano także nad zmianami w umowie MCM sp. z o.o. Ponadto zarząd przyjął projekt w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie w Dziadkowie 37 działającej na terenie Gospodarstwa Rybackiego Kazimierza Grzemskiego. Uchwała zostanie przedłożona Radzie Powiatu.

Miliczanie w Magdeburgu

IMG 2002Do soboty 28 września przez 2 tygodnie w Magdeburgu przebywała 20-osobowa grupa młodych mieszkańców Ziemi Milickiej w ramach unijnego projektu "EKRA", którego partnerem jest powiat milicki. Miliczanie odbywali tam prakatyki zawodowe, a w godzinach wolnych zwiedzali miasto i okolice, ale byli także na wycieczce w Berlinie. Projekt ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu wśród młodych, a także poznawanie dobrych praktyk. W lutym br. w Mgdeburgu przebywała inna grupa w ramach EKRA.

5-lecie Ad Astry

Delegacja powiatu milickiego ze starostą, wicestarostą i kierownikiem wydz. oświaty brała udział w obchodach 5-lecia Społecznego Gimnazjum Ad Astra przy I LO im. AK w Miliczu. Podczas uroczystości stowarzyszenie, które prowadzi szkołę, przekazało jej sztandar. Społeczna szkoła powstała przy dużym wsparciu Starostwa Powiatowego, by zaradzić wzrostowi kosztów utrzymania wielkiego gmachu liceum spowodowanego niżem demograficznym, a więc zmniejszającą się liczbą oddziałów (klas). Pierwotnie szkołę miało prowadzić Stowarzyszenie Absolwentów I LO, ale - gdy ten pomysł upadł - władze powiatu zainspirowały nauczcieli liceum, by wzięli sprawy w swoje ręce i założyli własne stowarzyszenie. Tak powstała "Przyjazna edukacja" od 5. lat prowadząca Ad Astrę, szkołę, która wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Delegacja starostwa ofiarowała w prezencie telewizor plazmowy do planowanej świetlicy.

WOŚP przekazuje 40 tys. zł milickiemu szpitalowi

Fundacja Jerzego Owsiaka przekazuje 40 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla oddziału neonatologii Milickiego Centrum Medycznego.

Pozytywna ocena projektu

Kolejny wspólny projekt partnerski, którego liderem jest powiat milicki pn. „Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, Oleśnicy, Oławie i Trzebnicy” został pozytywnie oceniony i przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Projekt przygotowano w partnerstwie z powiatami oławskim, oleśnickim i trzebnickim. Zakłada on termomodernizację budynków komend powiatowych PSP w wymienionych powiatach. W wyniku oceny w zakresie kryterium selekcji zostanie utworzona lista rankingowa, której możemy się spodziewać pod koniec października br.

Udany koncert

IMG 1903Do bardzo uadnych należy zaliczyć koncert solistki Opery Śląskiej, Renaty Dobosz, który miał miejsce w kościele pw. św. Michała Archanioła w Miliczu 22 września br. Zadowolenia z występu wokalistki nie krył także ks. proboszcz J.Przytocki. Koncert pod patronatem Starosty Milickiego odbył sie w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

Informacja z 151 posiedzenia Zarządu Powiatu z 17.09.2013 r.

Zarząd spotkał się z prezesem Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej M.Gołąbem. Tematem obrad była realizacja inwestycji przy zalewie. Podjął uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok; przyjęcia „Planu audytu wewnętrznego na rok 2013”; sprzedaży nieruchomości (dot. nieruchomości zabudowanej w Krośnicach. działka nr 508/45 AM-1). Ponadto zarząd zapoznał się z ofertami, które wpłynęły na remont  dróg w związku z postępowaniem przetargowym pn.  „Remonty nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg powiatowych na terenie powiatu milickiego”.

Mieszkańcy Ziemi Milickiej zgłoszeni do nagród

Starostwo Powiatowe w Miliczu zgłosiło kandydaturę ks. Leonarda Wilczyńskiego do nagrody im. Aleksandra Gieysztora za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego (renowacja kościoła Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie, ufundowanego przez księżną Katarzynę Sapiehę), natomiast Damiana Wojtaszka zgłoszono do nagrody "Niezwykli Dąlnoślązacy" za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie Dolnego Śląska w siatkarskiej kadrze narodowej.

Ponadmetrowy jesiotr w akwarium

17 września plenerowe akwarium powiatu milickiego wzbogaciło się o ponadmetrowego jesiotra. Ofiarowali go starostwu bracia Marian i Krzysztof Nowiccy, których przydomowe oczko wodne było już za małe na tak dużą rybę. Dziękujemy.

 

Zapraszamy na koncert

spiewaczak

Agresja sowiecka - pamiętamy!

17wrzesnia74 latu temu Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny, zgodnie z sowiecko-niemieckim porozumieniem, zaatakowała Polskę, tym samym Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Polska była całkowicie zaskoczona agresją Armii Czerwonej. Atak na wschodzie pozbawił armię polska zaplecza do organizowania i przegrupowania wojska. Konsekwencje agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku ponosimy do dziś. Te wydarzenia ukształtowały bowiem obecną wschodnią granicę Polski.

Realizacja "Lepszego startu" w PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w ramach projektu pn.  „Lepszy start” na 2013 r.  zrealizowało już 7-dniowe zajęcia rehabilitacyjne w nadmorskim Jarosławcu dla 15 niepełnosprawnych i 12-dniowy kurs komputerowy. Ponadto PCPR prowadzi kursy dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych: migowy oraz prawa jazdy kat. B. Odbyły się również indywidualne zajęcia doradcy zawodowego, umożliwiające aktywizację zawodową i społeczną. W tym roku planuje się jeszcze zorganizować trening kompetencji i umiejętności społecznych, opłacić jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, opłacić koszty nauki w szkole wyższej oraz przeprowadzić kurs kierownika magazynu. Całkowita wartość projektu w roku 2013 to 220 tys. zł, z czego wkład własny PCPR wynosi 33 tys. zł