Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Zapraszamy na koncert

spiewaczak

Agresja sowiecka - pamiętamy!

17wrzesnia74 latu temu Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny, zgodnie z sowiecko-niemieckim porozumieniem, zaatakowała Polskę, tym samym Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Polska była całkowicie zaskoczona agresją Armii Czerwonej. Atak na wschodzie pozbawił armię polska zaplecza do organizowania i przegrupowania wojska. Konsekwencje agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku ponosimy do dziś. Te wydarzenia ukształtowały bowiem obecną wschodnią granicę Polski.

Realizacja "Lepszego startu" w PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w ramach projektu pn.  „Lepszy start” na 2013 r.  zrealizowało już 7-dniowe zajęcia rehabilitacyjne w nadmorskim Jarosławcu dla 15 niepełnosprawnych i 12-dniowy kurs komputerowy. Ponadto PCPR prowadzi kursy dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych: migowy oraz prawa jazdy kat. B. Odbyły się również indywidualne zajęcia doradcy zawodowego, umożliwiające aktywizację zawodową i społeczną. W tym roku planuje się jeszcze zorganizować trening kompetencji i umiejętności społecznych, opłacić jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, opłacić koszty nauki w szkole wyższej oraz przeprowadzić kurs kierownika magazynu. Całkowita wartość projektu w roku 2013 to 220 tys. zł, z czego wkład własny PCPR wynosi 33 tys. zł

Pomoc prawna, psychologiczna bez opłat w PCPR

pomoc prawna 01W powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w ramach specjalistycznego poradnictwa można zasięgnąć porad bez ponoszenia żadnych opłat od prawnika, psychologa, doradcy ds. osób niepełnosprawnych. W "Czytaj więcej" szczegółowe informacje lub na stronie pcprmilicz.pl

Czytaj więcej...

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Od lipca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zbiera się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzoną przez zatrudnionego w centrum psychologa. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej...

"Aktywny samorząd" w PCPR

aktywnyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przypomina o ostatecznym terminie składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywy Samorząd”. Wnioski w zakresie dofinansowania modułu I oraz II można składać w siedzibie Centrum, w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2013 r. Szczegóły na stronie internetowej: pcprmilicz.pl

Otwarto oferty na remonty dróg powiatowych

16 września otwarto oferty złożone do przetargu na remonty dróg powiatowych. Zgłosiły się 3 firmy drogowe: z Kalisza, Colas z Polędzi k. Poznania oraz Heilit Woerner z Wrocławia. Najniższą cenowo ofertą na remont drogi Cztkowice - Kuźnica Czeszycka przedstawiła spółka Heilit 1.844.688,20 zł (2.086.623,05 - oferta firmy  z Kalisza i 2.031.212,16 zł - przedsiębiorstwa spod Poznania). Na remonty dróg Pracze - Gruszeczka, Milicz - Kaszowo oraz odcinków w Bartnikach i Duchowie najniższą cenowo ofertę złożyło przedsiębiorstwo Colas - 1.296.489,80 zł (1.337.220,33 zł - oferta spółki Heilit).

Akt erekcyjny nad zalewem

IMG 974413 września br. z inicjatywy M.Gołąba, prezesa Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, która jest inwestorem budowy infrastruktury turystycznej nad zalewem przy ul. Wojska Polskiego, miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty powstających budynków. W kapsule oprócz aktu, podpisanego m.in. przez prezesa fundacji, starostę i właściciela firmy budowlenej NOVBUD, umieszczono flagę powiatu i aktualny nr "Głosu Milicza". I starosta, i przewod. Rady Powiatu nawiązali do historii powstawania zalewu, który miał być jednym z trzech zbiorników. We współpracy burmistrzem R.Mielochem miały powstać jeszcze dwa, w tym jeden ponad-35-hektarowy pod żagle. Jednak po śmierci R.Mielocha nowy burmistrz P.Wybierała wycofał się z projektu i nie przejął za darmo z ANR ponad-40-hektarowej działki. Wartość budowanej infrastruktury turystycznej to ok. 2,3 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z PO Ryby (unijnego funduszu wspomagającego tereny rybackie).

Inauguracja projektu

IMG 9635Konferencja inaugurująca projekt unijny "Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim, na realizację którego starostwo wraz z PCEiPP otrzymało prawie 1,5-milionowe dofinansowanie, odbyła się 12 września w auli I LO im. AK. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Milicki i członkowie Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, Dolnośląski Wicekurator Oświaty, dyr. Wydziału Edukacji i Nauki UMWD oraz dyr. wrocławskiego DODN. Starosta P.Lech podczas przemowy do zgromadzonych, gości, dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu powiatu milickiego, wręczył dwojgu nauczycielom powierzenie obowiązków doradców metodycznych. O projekcie i jego założeniach mówiła dyr. PCEiPP, a zarazem jego koordynator, następnie przedstawiła wybrany w konkursach zespół projektowy. O tożsamym projekcie, ale realizowanym już od stycznia br., opowiadała dyr. PCEiPPP w Wołowie. Pracę milickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i jej udział w projekcie przedstawiła jej psycholog. Głos zabrali także wicekurator i dyr. WEiN. Po uroczystym obiedzie odbyły się spotkania dyrektorów szkół i przedszkoli ze szkolnymi organizatorami rozwoju edukacji (SORE). Każdy uczestnik konferencji otrzymał w prezecie pakiet promocyjny m.in. z pendrivem 4G.

Podziękowania za ŚKM

Starosta Milicki, Piotr Lech, serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że kolejne Święto Karpia Milickiego możemy uznać za udane:
- Stawom Milickim SA
- Piekarni Familijnej
- Bankowi Spółdzielczemu
- Agencji Nieruchomości Rolnych
- Wojsku Polskiemu z Oleśnicy i Wrocławia
- Partnerstwu dla Doliny Baryczy oraz LGD i LGR
- Nadleśnictwom Milicz i Żmigród
- Technikum Leśnemu
- strażakom
- SGTWTiDB
- Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej
- jednostkom oświatowym: PCEiPP, ZS, I LO i SOSW
- Imbissowi Milickiemu
- stacji paliw BP
- lokalnym wystawcom i wytwórcom nalewek
- Klubowi Biegacza "Orzeł"
- TVPM
- DFG sp. z o.o.
- DWUP we Wrocławiu
- pracownikom milickiego starostwa zaangażowanym w organizację imprezy,
a przede wszystkim Mieszkańcom powiatu, którzy tak tłumnie przybyli celebrować święto milickiego karpia!
Do zobaczenia za rok!

Starosta Milicki w Radzie Infrastruktury Informacji Przestrzennej

logo maicPiotr Lech, Starosta Milicki, został członkiem Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Weźmie udział w najbliższym spotkaniu rady, które zaplanowano na 18 września br. w gmachu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Całoroczne akwarium już działa

IMG 1069W sobotę podczas Święta Karpia Milickiego starosta Piotr Lech wraz z dziennikarzem Polskiego Radia Wrocław dokonali uroczystego otwarcia całorocznego akwarium plenerowego eksponującego ryby Stawów Milickich. To jedyne takie akwarium w Polsce - twierdzą pracownicy firmy akwarystycznej, która je budowała w Miliczu. Jak mówił starosta, ilekrość do Milicza przyjeżdżał Marek Obszarny - dziennikarz PR Wrocław - by prowadzić Świeto Karpia Milickiego, stale pytał o to, kiedy w Miliczu powstanie właśnie taki obiekt, więc, gdy okazało się, że jest możliwość skorzystania ze środków europejskich z programu Leader, by wybudować akwarium, nikt w starostwie ani na chwilę się nie zawahał. Otwarciu towarzyszył występ orkiestry dętej z Sulmierzyc. Akwarium podczas ŚKM było jedną z głównych atrakcji.

150. posiedzenie Zarządu Powiatu - 3.09.2013 r.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki ,a termin płatności wykracza poza rok budżetowy; podjął uchwałę o zmianie uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok; w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółkami rozważał wprowadzenie zmian do umowy MCM sp. z o.o.; a także powierzył funkcje doradców metodycznych: Annie Waleńskiej – nauczycielce z I LO im. AK w Miliczu (doradztwo w zakresie języków obcych) oraz Grzegorzowi Połubkowi – nauczycielowi ZS im. T.Kościuszki(doradztwo w zakresie nauk ścisłych – fizyka/matematyka).