Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Spotkanie w sprawie drogi

IMG 30114 października w Starostwie Powiatowym miało miejsce spotkanie starosty P.Lecha, wicestarosty W.Szydełki i kierownika Wydziału Dróg Powiatowych z dwoma przedsiębiorcami ("Meble Rząsa" i "Piekarnia Familijna") oraz sołtysami, dotyczyło ono nowej inwestycji, która ruszy lada dzień - remontu drogi z Czatkowic do Kuźnicy Czeszyckiej. Zebrani nie kryli radości, że w końcu i ta droga doczeka się naprawy.  Ponad-7,5-kilometrowy odcinek będzie powiat kosztował blisko 1,9 mln zł.

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu

XXIX sesja Rady Powiatu w Miliczu odbędzie się 11 października 2013 r. (piątek) w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b, początek o godz. 14.00.

Czytaj więcej...

10.10 - posiedzenie komisji Rady Powiatu

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych  odbędzie  się  10 października  2013 roku (czwartek) o godzinie 13.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38.

Informacja ze 153 posiedzenia Zarządu Powiatu z 1.10.2013 r.

Zarząd zapoznał się z bieżącymi sprawami Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, które przedstawił prezes M.Gołąb., m.in. dofinansowanie z EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), przygotowanie do sezonu grzewczego 2013/2014, założenia do opracowywanego biznesplanu dot. funkcjonowania kuchni w Krośnicach. Przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Miliczu: w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwie Rybackim - Kazimierz Grzemski, Dziadkowo 37, gmina Cieszków, działającej na terenie Gospodarstwa Rybackiego - Kazimierz Grzemski. Ponadto podjął uchwałę w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Milickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Konsultacje Społeczne „Programu współpracy Powiatu Milickiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”

Od dnia 2 października do 31 października 2013 r. konsultacjami społecznymi objęty jest projekt : „Programu współpracy Powiatu Milickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

Czytaj więcej...

Ryby mają się dobrze

Nie ma śnięć ryb w powiatowym akwarium plenerowym przy EKO, dotychczas padły tylko dwie sztuki i to pierwszego dnia zaraz po dotarciu ze Stawów Milickich, najprawdopodobniej zostały podduszone w trakcie transportu. Ryby nie mogą też wyskakiwać z akwarium, ponieważ od góry chronione jest ono szybą i siatką. Niewykluczone są jednak śnięcia naturalne podobnie zresztą jak i środowisku stawowym. Natomiast wraz z nadchodzącą jesienią i chłodem ryby będą o wiele mniej aktywne niż latem, gdy żerują. Śnięcia i wyskakiwanie ryb z akwarium mają tyle wspólnego z prawdą, co plotki o tym, że w zalewie nie będzie wody; a gdy już była, że szkodzi zdrowiu i powoduje wysypki, czemu dwukrotnie zaprzeczył sanepid.

SKO uznaje zażalenie powiatu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do zażalenia Starostwa Powiatowego w Miliczu na postanowienie wójta Krośnic z 1 lipca br. niewyrażające zgody na podział działki nr 506/26 AM1 (po b. szpitalu neuropsychiatrii). Powiat w swoim zażaleniu powołał się m.in. na wyrok NSA, który stwierdził nieważność części uchwały gminy Krośnice w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący tej nieruchomości. Teraz wójt musi wydać nowe postanowienie.

Ważni goście Starosty Milickiego

zeev2 października na terenie powiatu milickiego będzie gościł konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie Zeev Baran, urodzony w 1935 r. w Wilnie polski i żydowski architekt. Po wojnie mieszkał w Łodzi, później przeniósł się do Francji, a następnie do Izraela. Walczył w wojnie Jom Kipur. Absolwent politechniki w Hajfie. Pracuje jako architekt. W 1998 r. został konsulem honorowym RP w Jerozolimie. W 2002 otrzymał dyplom za wybitne zasługi dla Polski na świecie. Ojcem Zeeva był Eliasz Baran ps. Edyp, żołnierz Armii Krajowej, który poległ w 1943 r. Podczas okupacji wspierał wysiłki na rzecz uwolnienia z gestapo Bronisława Komorowskiego, stryja dzisiejszego prezydenta RP. Natomiast w poniedziałek 23 września na terenie powiatu milickiego przebywała delegacja Opery Wrocławskiej z jej dyrektor E.Michnik. Podczas obu wizyt gwoździem programu było i będzie zwiedzanie Stawów Milickich oraz degustacja karpia smażonego oraz faszerowanego przygotowanych przez kuchnię PCEiPP.

Informacja z 152 posiedzenia Zarządu Powiatu z 24 września 2013 r.

Zarząd podjął uchwały w sprawach: sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sułowie działka nr 584 AM5 (budynek po Domu Dziecka), działek nr 19/4 AM-13  i  19/5 AM-13 w Miliczu i nr 34/2 AM-1 w Stawcu. Spotkał się z prezesem MCM sp. z o.o. M.Biardzikim, Radą Nadzorczą MCM, prezesem Fundacji - M.Goląbem. Tematem była wspólna działalność gospodarcza Milickiego Centrum  Medycznego  i Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej. Pracowano także nad zmianami w umowie MCM sp. z o.o. Ponadto zarząd przyjął projekt w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Gospodarstwo Rybackie w Dziadkowie 37 działającej na terenie Gospodarstwa Rybackiego Kazimierza Grzemskiego. Uchwała zostanie przedłożona Radzie Powiatu.

Miliczanie w Magdeburgu

IMG 2002Do soboty 28 września przez 2 tygodnie w Magdeburgu przebywała 20-osobowa grupa młodych mieszkańców Ziemi Milickiej w ramach unijnego projektu "EKRA", którego partnerem jest powiat milicki. Miliczanie odbywali tam prakatyki zawodowe, a w godzinach wolnych zwiedzali miasto i okolice, ale byli także na wycieczce w Berlinie. Projekt ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu wśród młodych, a także poznawanie dobrych praktyk. W lutym br. w Mgdeburgu przebywała inna grupa w ramach EKRA.

5-lecie Ad Astry

Delegacja powiatu milickiego ze starostą, wicestarostą i kierownikiem wydz. oświaty brała udział w obchodach 5-lecia Społecznego Gimnazjum Ad Astra przy I LO im. AK w Miliczu. Podczas uroczystości stowarzyszenie, które prowadzi szkołę, przekazało jej sztandar. Społeczna szkoła powstała przy dużym wsparciu Starostwa Powiatowego, by zaradzić wzrostowi kosztów utrzymania wielkiego gmachu liceum spowodowanego niżem demograficznym, a więc zmniejszającą się liczbą oddziałów (klas). Pierwotnie szkołę miało prowadzić Stowarzyszenie Absolwentów I LO, ale - gdy ten pomysł upadł - władze powiatu zainspirowały nauczcieli liceum, by wzięli sprawy w swoje ręce i założyli własne stowarzyszenie. Tak powstała "Przyjazna edukacja" od 5. lat prowadząca Ad Astrę, szkołę, która wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Delegacja starostwa ofiarowała w prezencie telewizor plazmowy do planowanej świetlicy.

WOŚP przekazuje 40 tys. zł milickiemu szpitalowi

Fundacja Jerzego Owsiaka przekazuje 40 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla oddziału neonatologii Milickiego Centrum Medycznego.

Pozytywna ocena projektu

Kolejny wspólny projekt partnerski, którego liderem jest powiat milicki pn. „Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, Oleśnicy, Oławie i Trzebnicy” został pozytywnie oceniony i przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Projekt przygotowano w partnerstwie z powiatami oławskim, oleśnickim i trzebnickim. Zakłada on termomodernizację budynków komend powiatowych PSP w wymienionych powiatach. W wyniku oceny w zakresie kryterium selekcji zostanie utworzona lista rankingowa, której możemy się spodziewać pod koniec października br.