Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

ogłoszenie o przetargu

 

PKP S.A 

ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU 

UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW 

Ogłasza przetarg ustyny nieograniczony na zbycie :

nieruchomość położonej w gminie Krośnice woj. dolnośląskie, na którą składa sie prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jak działka nr 162/1 AM 1 o pow. 0,1326 ha obręb Wąbnice wraz z prawem własności znajdującej się niej zabudowy.

 

ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Starosta Milicki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nr 150/5 AM-1 o pow. 0,2123 ha obręb Sędraszyce, gmina Cieszków, zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Miliczu nr kw WR1N/00031003/6, stanowiącej użytek R-VI. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ogłoszenie

przetarg

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/91 AM-1 o pow. 0.1507 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00033674/7prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O III ROKOWANIACH

 

                Na podstawie art.39 ust.2 i art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zmianami ) oraz § 25, § 26,     § 27, § 28, § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. z 2014 r. poz. 1490 ) Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza

III   r o k o w a n i a

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 508/45 AM-1 obręb Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego

ogłoszenie

WYKAZ

                                                                         W y k a z

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

działka nr 150/5 AM 1 obręb Sędraszyce gmina Cieszków.

 

Wykaz

ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/109 AM-1 o pow. 0.1221 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00031121/2prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie

wykaz

  

W y k a z

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Milickiego przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

wykaz