Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

przetarg

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/91 AM-1 o pow. 0.1507 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00033674/7prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

ogłoszenie

WYKAZ

                                                                         W y k a z

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

działka nr 150/5 AM 1 obręb Sędraszyce gmina Cieszków.

 

Wykaz

I rokowania

Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza

I   r o k o w a n i a

po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 506/102 AM-1 o pow. 0,2923 ha obręb Krośnice, powiat milicki województwo dolnośląskie, księga wieczysta WR1M/00031121/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie

wykaz

  

W y k a z

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Milickiego przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

wykaz

ogłoszenie o przetargu

 

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/92 AM-1 o pow. 0.4834 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00033674/7prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie