Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/109 AM-1 o pow. 0.1221 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00031121/2prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu

 

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/91 AM-1 o pow. 0.1507 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00033674/7prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie

ogłoszenie o II rokowaniach

 

Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza

 II  r o k o w a n i a

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 506/102 AM-1 o pow. 0,2923 ha obręb Krośnice, powiat milicki województwo dolnośląskie, księga wieczysta WR1M/00031121/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie

Nieruchomości na sprzedaż

Uchwała nr 23/2019  z dnia 7 marca 2019 roku

 + wykazy do sprzedaży

Uchwała

wykaz 1/2019

wykaz 2/2019

ogłoszenie o przetargu

 

PKP S.A 

ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU 

UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW 

Ogłasza przetarg ustyny nieograniczony na zbycie :

nieruchomość położonej w gminie Krośnice woj. dolnośląskie, na którą składa sie prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jak działka nr 162/1 AM 1 o pow. 0,1326 ha obręb Wąbnice wraz z prawem własności znajdującej się niej zabudowy.

 

ogłoszenie

ogłoszenie o I rokowaniach

 

                                                                        Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza

I r o k o w a n i a

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kuchni nr 506/92 AM-1 O POW. 0.4834 ha obręb Krośnice, księga wieczysta WR1M/00033674/7 stanowiącej własność Powiatu Milickiego

ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Starosta Milicki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nr 150/5 AM-1 o pow. 0,2123 ha obręb Sędraszyce, gmina Cieszków, zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Miliczu nr kw WR1N/00031003/6, stanowiącej użytek R-VI. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ogłoszenie