Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 506/93 w Krośnicach

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 506/93 w Krośnicach

Ogłoszenie

Wykaz do sprzedaży

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem kotłowni, położoną w obrębie Krośnice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 506/93 AM-1 o pow. 0.0910 ha.

uchwała nr 61/2019

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 506/102, nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Krośnice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 506/110 AM-1 o pow. 0.0761 ha.

uchwałą nr 62/2019

ogłoszenie o II rokowaniach

Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza

II r o k o w a n i a

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kuchni nr 506/92 AM-1 o pow. 0.4834 ha obręb Krośnice, księga wieczysta WR1M/00033674/7 stanowiącej własność Powiatu Milickiego

ogłoszenie

Ogłoszenie o rokowaniach

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza V rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 508/45 AM-1 obręb Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego.

OGŁOSZENIE 

ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/109 AM-1 o pow. 0.1221 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00031121/2prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/91 AM-1 o pow. 0.1507 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00033674/7prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krośnice, gmina Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

506/110 AM-1 o pow. 0.0761 ha, obręb Krośnice, gmina Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00033674/7prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie