Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Ogłaszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krośnice

Zarząd Powiatu Milickiego

                                     ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 508/45 AM-1 opow. 0.7352 ha, obręb KROŚNICE, powiat Milicki województwo Dolnośląskie, księga wieczysta nr WR1M/00031089/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział ksiąg Wieczystych.

ogłoszenie o przetargu

uchwała nr 80/2019 w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 508/45 AM-1 obręb Krośnice

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Krośnice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działa nr 504/45 AM-1 o powierzchni 0.7352ha

Uchwała nr 80/2019

Wykaz do sprzedaży

Wykaz do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie miasta Milicza

Uchwała nr 72/2019

 

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z wyposażeniem położonej w obrębie Krośnice...   506/93 AM-1 o pow. 0.091 ha

Ogłoszenie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 506/93 w Krośnicach

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 506/93 w Krośnicach

Ogłoszenie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Milicz

Zarząd Powiatu Milickiego

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Milicz, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

82/7 AM-16 o pow. 0.1123 ha, obręb Milicz, księga wieczysta nr WR1M/00033936/2prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ogłoszenie

Wykaz do sprzedaży

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem kotłowni, położoną w obrębie Krośnice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 506/93 AM-1 o pow. 0.0910 ha.

uchwała nr 61/2019

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 506/102, nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Krośnice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 506/110 AM-1 o pow. 0.0761 ha.

uchwałą nr 62/2019