Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

OGŁOSZENIE O II ( drugich ) ROKOWANIACH

Na podstawie art.39 ust.2 i art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. z 2014 r. poz. 1490 ze zm. ) Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza

II ( drugie ) r o k o w a n i a

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 508/45 AM-1 obręb Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego

 

Pobierz

Uchwała nr 162/2020 + wykaz do sprzedaży dz. nr 40/5 AM-12 Milicz

Pobierz

Ogłoszenie o I rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

Zarząd Powiatu Milickiego
ogłasza I rokowania
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 508/45 AM-1 obręb Krośnice,
stanowiącej własność Powiatu Milickiego

pobierz ogłoszenie

Uchwała nr 161/2020+wykaz,dz.40/4 AM-12 Milicz

Pobierz

III rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z wyposażeniem położonej w obrębie Krośnice przy ulicy Kwiatowej nr 6F działka nr 506/93 AM-1 o pow.0,0910 ha, księga wieczysta WR1M/00033921/4 stanowiącej własność Powiatu

Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza
III rokowania
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z wyposażeniem położonej w obrębie Krośnice przy ulicy Kwiatowej nr 6F działka nr 506/93 AM-1 o pow.0,0910 ha, księga wieczysta WR1M/00033921/4 stanowiącej własność Powiatu Milickiego

pobierz ogłoszenie

Uchwała nr 160/2020+wykaz do sprzedaży dz.40/3 AM-12 Milicz

Pobierz

II rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z wyposażeniem położonej w obrębie Krośnice przy ulicy Kwiatowej nr 6F działka nr 506/93 AM-1 o pow.0,0910 ha

Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza

II rokowania

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z wyposażeniem położonej w obrębie Krośnice przy ulicy Kwiatowej nr 6F działka nr 506/93 AM-1 o pow.0,0910 ha, księga wieczysta WR1M/00033921/4 stanowiącej własność Powiatu Milickiego

 

pobierz ogłoszenie