Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Obrady sesji i komisji

Obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Miliczu odbędą się 21 marca 2013 r. (czwartek), początek godz. 14.00, w sali przy auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu, ul. 11 Listopada 5.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
a) stwierdzenie quorum
b) przedstawienie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu
4. Przyjęcie uchwał:
a) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok
b) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu na lata 2013-2025
c) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie emisji obligacji powiatu milickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
d) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
e) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”
5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu milickiego
6. Interpelacje i zapytania
7. Wnioski i oświadczenia
9. Zamknięcie obrad sesji

Dzień wcześniej odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miliczu wspólne obrady Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, początek o godzinie 13.00.