Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Bez doradców gminnych

Z dniem 28 lutego br. wygasły 3-letnie umowy z doradcami metodycznycznymi powołanymi w 2010 r. przez gminę Milicz. Obecny burmistrz odmówił przedłużenia powołań, tym samym zerwana została współpraca powiatu i gminy Milicz na rzecz doskonalenia nauczycieli trwająca od 2002 r., gdy na mocy porozumienia pomiędzy marszałkiem województwa a ówczesnym starostą został powołany Powiatowy Ośrodek Metodyczno-Programowy,

placówka z założnienia wspomagająca nauczycieli szkół gminnych i powiatowych. Utrudniona zostanie także realizacja projektu doskonalącego nauczycieli organizowanego przez ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Edukacji. Od 1 marca nie będzie  trzech doradców w zakresie przedmiotów przyrodniczych i edukacji ekologicznej dla wszystkich typów szkół  i przedszkoli (B.Walkowiak), w zakresie przemiotów humanistycznych dla szkół gminnych (G.Krupińska-Srokowska) oraz w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (U.Ewertowska). Obecnie ośrodek działający przy PCEiPP koordynuje pracę 5 doradców powołanych przez Zarząd Powiatu. I mimo że zakres ich obowiązków obejmuje wszystkie typy szkół, to chcąc nie chcąc działaność POMP na rzecz doskonalenia nauczycieli została decyzją burmistrza mocno zredukowana. Doradcy "gminni", podobnie jak "powiatowi",  koordynowali konkursy, zasiadali w komisjach konkursowych, organizowali warsztaty, szkolenia, lekcje otwarte, spotkania dyskusyjne, konferencje, prezentacje oraz udzielali indywidualnych konsultacji. Ponadto sami doskonalili się na różnego rodzaju kursach, m.in. szkolili się na SORE (szkolnych organizatorów rozwoju edukacji) w ramach ORE.