Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Otwarcie rekrutacji uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim”

Uprzejmie informujemy, iż Powiat Milicki realizujący projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim” w ramach Działania: 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ogłosił nabór uczestników projektu. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które z przyczyn materialnych i społecznych nie mają stałego dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego we własnym gospodarstwie domowym. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie opisano w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na naszej stronie w zakładce „Innowacyjna Gospodarka” oraz w dalszej części artykułu. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do 10 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Miliczu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny formularza zgłoszeniowego

 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są również w formie papierowej Starostwie Powiatowym pok. nr 25 lub 14.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerem telefonu 506 187 118 lub 071 38 40 704 wew. 50 lub mailowo: maja.jez@milicz-powiat.pl

Informacji i doradztwa w zakresie uczestnictwa w projekcie udziela koordynator projektu Maja Jeż, codziennie w godz. 10.00-13.00 w pok. nr 25.