Usuwanie skutków klęsk

Kategoria: Zarządzanie kryzysowe
Opublikowano: wtorek, 11, luty 2014 09:10
Odsłony: 9156

1. Aktualności -

 2. Wytyczne MAiC

a) wytyczne;

b) zmiana wytycznych;

c) lista załączników niezbędnych do podpisania umowy dotacji.

a) wytyczne;

b) lista załączników niezbędnych do podpisania umowy dotacji. 

3. Wzory dokumentów

a) wzór protokołu strat

b) załączniki

c) protokół należy przekazać również w formie elektronicznej (plik .xls) na adresy e-mail:  t.zaczek@duw.pli  a.kowalik@duw.pl.

a) Wniosek o dotację;

b) Zestawienie rzeczowo – finansowe (do wyboru wersja .doc i .xls)

c) Oświadczenie o procencie strat;

d) Oświadczenie o wysokości udziału własnego;

e) oświadczenie o tym, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym;

f) oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej;

g) informacja o zadaniach przyjętych do realizacji w roku 2013, którą należy przekazać wyłącznie       w formie elektronicznej (plik .xls) na adresy e-mail:  t.zaczek@duw.pli  a.kowalik@duw.pl, równocześnie z przekazaniem wniosku lub wniosków o dotacje;

h) wniosek o przekazanie dotacji;

i) rozliczenie końcowe;

j) protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania.