Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim

szablon-unijny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wspieranie szkol strona

„Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim” to przedsięwzięcie wspólne Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego, które po pomyślnej weryfikacji zakwalifikowało się do dofinansowania z POKL na realizację pilotażowego (w 140 powiatach) projektu pn.  ,,System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym  kompleksowym wspomaganiu szkół”.  Projekt jest realizowany od 1.08.2013r. do 31.07.2015r. Wartość projektu ok. 1,5 mln zł.


Co to jest? Kto kim jest?
PORE – powiatowy organizator rozwoju edukacji – osoba koordynująca ww. projekt w powiecie. PORE w powiecie milickim jest Grażyna Kmiecik, pełniąca również funkcję koordynatora merytorycznego projektu do 9 marca 2014 r. Obecnie Koordynatorem merytorycznym projektu jest Monika Mokwińska-Snażyk.
SORE – szkolny organizator rozwoju edukacji - osoba, która pracuje na rzecz szkoły (przedszkola) w ramach realizowanego w powiecie projektu; jej głównym zadaniem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania (RPW) zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę oferty doskonalenia. SORE w powiecie milickim są Małgorzata Posacka, Agnieszka Nowacka, Beata Walkowiak i Beata Łabaczuk.
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA - metoda umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów podczas spotkań, wykładów, szkoleń, warsztatów oraz na  platformie cyfrowej (www.doskonaleniewsieci.pl). Liczące po 25 osób sieci w powiecie milickim: dyrektorska, wychowawcza, humanistyczna i matematyczna.
KOORDYNATOR SIECI – osoba organizująca pracę sieci i przygotowująca roczny plan pracy sieci (RPPS). Są nimi Dariusz Duszyński (s. dyrektorska), Sławomir Strzelecki (s. matematyczna), Eugenia Hajdun (s. humanistyczna) i Dominika Ugorek (s. wychowawcza).

Menedżerem projektu jest Łukasz Rokita, asysytentkami Anna Macherzyńka i Joanna Biernat. Biuro projektu mieści się w siedzibie PCEiPP w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.


W wyniku przetargów szkolenia i warsztaty organizuje Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,  a usługi kateringowe świadczy spółka Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej.

Strona www projektu na pceipp.pl>>> oraz na Facebooku>>> 


WYDARZENIA

IV spotkanie sieci dyrektorskiej
18 marca br. już po raz czwarty spotkała się sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek oświatowych biorących udział unijnym projekcie powiatu milickiego doskonalącym nauczycieli. Spotkanie, które miało miejsce w CEE, dotyczyło przygotowań do ewaluacji zewnętrzenej prowadzonej przez kuratorium oświaty. Dyrektorów szkoliła specjalistka w tym zakresie Ewa Drozd. Uczestnicy tego spotkania podobnie jak przy wszystkich szkoleniach w projekcie poza materiałami szkoleniowymi otrzymali także obiad, który za każdym razem przygotowuje spółka "Ziemia Milicka" należąca do Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej.


Półroczne podsumowanie realizacji projektu

7 marca 2014  w Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu odbyło się spotkanie podsumowujące 6 miesięcy realizacji projektu: „ Poprawa  jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim”. Na początku spotkania głos zabrała Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu Pani Grażyna Kmiecik, która przywitała członków zespołu projektowego. W dalszej części spotkania specjalista ds. monitoringu i wprowadzania PPW  podsumował zadania zrealizowane w projekcie od września 2013 r do lutego 2014 r. Przedstawione zagadnienia przybliżyły uczestnikom spotkania informacje dotyczące:

  • realizowanego projektu
  • spotkań uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z ekspertami
  • pracy uczestników sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl
  • wdrażanych w placówkach Rocznych Planach Wspomagania RPW

Zobacz podsumowanie>>>


III spotkanie siecie wychowawczej

7 lutego w milikim CEE odbyło się spotkanie sieci wychowawczej o tematyce "Skuteczny wychowawca".


 

III spotkanie sieci dyrektorskiej

28 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej PBP w I LO im. AK miało miejsce szkolenie sieci dyrektorskiej w zakresie kontroli zarządczej w oświacie, prowadził je P.Gabrysz.


II spotkanie sieci wychowawczej

24 stycznia odbyło się szkoleniowe spotkanie sieci wychowawczej.


Rozpoczęcie szkoleń i warsztatów

W grudniu 2013 r. rozpoczęły się szkolenia i warsztaty w placówkach oświatowych powiatu milickiego.


Spotkanie sieci dyrektorskiej ze S.Wlazłą

18 października 2013 r. po raz pierwszy spotkała się sieć dyrektorska. Omawiano zasady działania platformy cyfrowej i sieci. W II części o ewaluacji wewnętrzej mówił dr Stefan Wlazło.


 Konferencja inaugurująca
12 września 2013 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. AK w Miliczu miała miejsce konferencja inaugurująca projekt pn. "Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim”.