Zajęcia pozalekcyjne

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: wtorek, 07, styczeń 2014 14:08
Odsłony: 1349

Czytając komentarz pełen życzeń na nowy rok w przedświątecznym wydaniu „Głosu Milicza” z 23.12.2013 r. w części dotyczącej oświaty, można było odnieść wrażenie,  jakoby w szkołach na terenie powiatu nie odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Nie chcemy się odnosić do szkół gminnych, ale w przypadku placówek oświatowych prowadzonych przez powiat milicki jest wręcz przeciwnie. To szkoły nierzadko mają problem z wypracowaniem tych godzin. Oprócz zajęć pozalekcyjnych, które nauczyciele  prowadzą w ramach zwiększonego w tym celu pensum (jedna lub dwie godz. tygodniowo na każdego nauczyciela), w szkołach powiatu milickiego realizowane są dodatkowo popołudniowe zajęcia finansowane ze środków unijnych. I tak:  I LO ma do dyspozycji 22 godz. tygodniowo, Zespół Szkół  - 14 godz., a SOSW – 25 godz.  na koła przedmiotowe  i zainteresowań w projekcie „Milicka Akademia Rozwoju”, ponadto ZS i SOSW uczestniczą w projekcie pn.”Modernizacja kształcenia zawodowego”. I tak: ZS ma dodatkowo 38 godz. tygodniowo, a SOSW – 5 godz. na zajęcia przedmiotowe, zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.