XXXII sesja Rady Powiatu

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: poniedziałek, 16, grudzień 2013 13:42
Odsłony: 1647

XXXII sesja Rady Powiatu w Miliczu odbędzie się 19 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b, początek godz. 14. Dzień wcześniej w starostwie obradować będą wspólnie komisje rady, pocz. godz. 13.

 

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie obrad sesji
a]stwierdzenie quorum
b]przedstawienie porządku obrad
2.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
3.Sprawozdanie starosty z prac Zarządu Powiatu
4.Budżet powiatu na 2014 rok:
Przyjęcie uchwał:
a)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok
-przedstawienie projektu uchwały budżetowej
-przedstawienie opinii o budżecie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
-przedstawienie opinii komisji stałych
-stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izy Obrachunkowej we Wrocławiu
-dyskusja
-głosowanie uchwały
b)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014 – 2028
c)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie emisji obligacji powiatu milickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
5.Przyjęcie uchwał:
a)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok
b)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2013 – 2028
6.Apel Rady Powiatu w Miliczu w sprawie przedsięwzięcia działań zmierzających do modernizacji infrastruktury kolejowej na linii nr 281 Oleśnica - Chojnice
7.Interpelacje i zapytania
8.Wnioski i oświadczenia
9.Zamknięcie obrad sesji