Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

XXV sesja Rady Powiatu

xxv sesjaRadni na XXV sesji Rady Powiatu przyjęli wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad oraz wysłuchali sprawozadań z prac Komisji: Bezpieczeństwa i Porządku oraz  Rewixyjnej za 2012 r. Trakcie sesji starosta P.Lech zreferował prace Zarządu Powiatu, a także przedstawił w formie prezentacji multimedialnej problemy milickiego szpitala od 2004 r. do chwili obecnej na podstawie tytułów w "Głosie Milicza".

Radni przyjęli uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu w Miliczu do zawarcia aneksów nr 1 i 2 do porozumienia w sprawie budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim; budżetu powiatu na 2013 rok; ustalenia godz. pracy aptek; udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 1 000 000,00 zł przez zarząd Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej; udzielenia zgody Milickiemu Centrum Medycznemu sp. z o.o. na nabycie nieruchomości; zmiany uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XVIII/106/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.