Prace nad Strategią Powiatu Milickiego 2014-2020 rozpoczęte

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 20, listopad 2013 12:42
Odsłony: 1991

Starosta Milicki, Rada Powiatu w Miliczu we współpracy z ARAW S.A. rozpoczęli opracowywanie Strategii Rozwoju Powiatu Milickiego 2014-2020. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 28 listopada 2013 r. (czwartek) w siedzibie Kreatywnego Obiekut Multifunkcyjnego w Miliczu, ul. Dądbrowskiego 3, początek o godzinie 17:00.

Szanowni Państwo,

W każdej społeczności lokalnej istotną rolę odgrywa pobudzenie i zmacnianie rozwoju w spełnianiu oczekiwań mieszkańców. Program i strategię rozkolu są podstawowym instrumentem sprawowania władzy oraz zapewniają mieszkańcom prawo udziału w kształtowaniu kierunków tego rozwoju.

Starosta Powiatu Milickiego, Rada Powiatu w Milicuz we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. w ramach projektu "Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 jednostek samorządu terytorialnego" (Działanie 5.2.1 POKL Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) przystąpiła do opracownia Strategii Rozwoju Powiatu Milickiego 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którrym Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przedstawi projekt założeń misji, wizji oraz celów strategicznych Powiatu Milickiego. Spotkanie zaplanowaliśmy na 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Miliczu.

Serdecznie zapraszamy do udziały w spotkaniu bowiem konsultacje z mieszkańcami, liderami grup, przedstawicielami władz, kreatorami życia gospodarczego i społecznego mają dla nas znaczenie ogromnej wagi. Spotkanie ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Zachćeamy równiej do indywidualnej korospondencji poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego lub bezpośrednio zgłaszania swoich opinii i sugestii na adres poczty elektronicznej araw@araw.pl