Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Informacja ze 160 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu - 12 – 13.11.2013 r.

Zarząd podczas dwudniowych obrad przygotowywał projekt budżetu powiatu milickiego na 2014 r. Analizowano przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do wykonania w przyszłym roku; inwestycje, które przeprowadzi Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej; inwestycje oświatowe. Zarząd rozważał plany inwestycyjne dot. dróg  z uwzględnieniem planowanej „schetynówki” oraz remontów z odroczonym terminem płatności. Zapoznano się z planem finansowo-rzeczowym. Przyjął plan sprzedaży mienia powiatu i skarbu państwa. Zapoznał się z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Kierownik Wydziału Inwestycji przedstawił możliwości pozyskania środków w ramach ww. programu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 350, 351/1, 351/3 AM – 1 w Sławoszowicach. Tematem obrad były też perspektywy rozwojowe MCM sp. z o.o., działania krótko- i długoterminowe oraz współdziałanie Fundacji na Recz Ziemi Milickiej i MCM sp. z o.o. Na zakończenie zarząd zapoznał się z założeniami do zmiany ustawy Prawo Budowlane.