Konsultacje RPO

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: poniedziałek, 18, listopad 2013 08:47
Odsłony: 1718

2W piątek 15 listopada w milickim Centrum Edukacji Ekologicznej odbywały się Konsultacje społeczne dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Podobne konsultacje odbywają się we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego. W obradach uczestniczyli przedstawiciele środowiska samorządowców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych powiatu milickiego, którzy zgłosili wiele ciekawych uwag oraz propozycji dotyczących zagospodarowania środków europejskich.