Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

XXX nadzwyczajna sesja

Przewodniczący Rady Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu w Miliczu zwołuje XXX sesję Rady Powiatu w Miliczu 14 listopada 2013 r. (czwartek) początek o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
a) stwierdzenie quorum
b) przedstawienie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2013 – 2025
4. Zamknięcie obrad sesji