XXX nadzwyczajna sesja

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 13, listopad 2013 11:33
Odsłony: 2006

Przewodniczący Rady Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu w Miliczu zwołuje XXX sesję Rady Powiatu w Miliczu 14 listopada 2013 r. (czwartek) początek o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
a) stwierdzenie quorum
b) przedstawienie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2013 – 2025
4. Zamknięcie obrad sesji