Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Informacja ze 159 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu - 5.11.2013 r.

Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie w okresie 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu milickiego  - środowiskowego domu samopomocy. Ponadto zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Miliczu  w  sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej powiatu milickiego na lata 2013 – 2025 na najbliższą sesję Rady Powiatu.