Informacja ze 157 i 158 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu 23 i 29.10.2013 r.

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 30, październik 2013 15:32
Odsłony: 1776

23 października zarząd podjął uchwały w spawie zmiany uchwały dot. planu audytu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok. Tematem obrad był również plan strategiczny MCM sp. z o.o. Zarząd zapoznał się projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie milickim” oraz zaopiniował pozytywnie i zarekomendował kandydaturę W.Szydełki jako przedstawiciela powiatu milickiego w Zarządzie Powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu.
29 października zarząd  przystąpił do opracowania projektu budżetu powiatu na 2014 rok oraz podjął uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok i w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Ponadto zarząd uzgadniał budowę gazociągu wysokiego ciśnienia na działce 117/1 obręb Gruszeczka będącej w użytkowaniu powiatu oraz wysokość stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie pasa do ww. celów.