Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Informacja z 154 i 155 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu z 8 i 10.10.2013 r.

8 października zarząd podjął uchwały w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu powiatu milickiego na 2014 rok, w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok, w sprawie zmiany aktu założycielskiego MCM sp. z o.o. oraz w sprawie oddelegowania przedstawicieli do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MCM sp. z o. o. Zarząd zapoznał się także z biznesplanem Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej dot. prowadzenia kuchni w Krośnicach. 10 października zarząd podjął uchwalę w sprawie oddelegowania przewodniczącego zarządu Piotra Lecha oraz wicestarostę Władysława Szydełki do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i zagłosowania na nim za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia instrukcji do głosowania dla przedstawiciela MCM Sp. z o. o. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Medica Milicz sp. z o. o. (dot. podwyższenia kapitału zakładowego Medica Milicz sp. z o. o.). Ponadto zarząd przeznaczył 20 tys. zł dla ZS i PCEiPP na zagospodarowanie terenu przy ww. placówkach oraz 10 tys. zł dla PCEiPP na zakup nagłośnienia.