Posiedzenie Zarządu Powiatu z 20 sierpnia

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: wtorek, 27, sierpień 2013 11:50
Odsłony: 1635

Zarząd 20 sierpnia zapoznał się z harmonogramem finansowo-rzeczowym drugiego etapu zagospodarowania terenów przy zbiorniku retencyjno – rekreacyjnym w Miliczu; podjął uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu milickiego za I półrocze 2013 roku Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Przyjął projekty uchwał Rady Powiatu na najbliższą sesję oraz plan  robót remontowych dróg powiatowych, planowanych do wykonania w 2013 roku. Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok, a także uchwały w sprawie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych  dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych  w powiecie milickim.