Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

XXVIII sesja Rady Powiatu

XXVIII sesja Rady Powiatu w Miliczu rozpocznie się 29 sierpnia 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad sesji
a) stwierdzenie quorum
b) przedstawienie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu
4. Uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie wstąpienia Piotra Zajiczka na miejsce radnej Henryki Skrzyneckiej:
a) głosowanie uchwały
b) ślubowanie radnego
5. Przyjęcie uchwał:
a) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów – powiat częstochowski
b) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok
c) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/139/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2013 - 2025
d) uchwała Rady Powiatu w Miliczu zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Miliczu Nr XXVI/157/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
e) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Milickiego
f) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Milickiego
6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miliczu o sytuacji sanitarno – epizootycznej na terenie powiatu milickiego
7. Interpelacje i zapytania
8. Wnioski i oświadczenia
9. Zamknięcie obrad sesji