Będą pieniądze na komputery i internet!

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: wtorek, 27, sierpień 2013 10:49
Odsłony: 1967

MajaWniosek powiatu milickiego zajął wysokie 3 miejsce Polsce w na liście rankingowej i zakwalifikował się do dofinansowania wśród projektów "przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu" w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Przyznana kwota ok. 0,5 mln złotych zostanie przeznaczona na zakup komputerów osobistych grupie uczniów szkół powiatowych, 50 gospodarstwom domowym powiatu milickiego oraz opłatę za dostęp do szerokopasmowego internetu przez 2 lata. W ramach projektu utworzonych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt, zostanie dodatkowo 7 salek z ogólnodostępnym internetem, w szkołach powiatowych, DPS-ach, PCPR oraz w PCEiPP. Projekt wymyśliła i pozytywnie przeprowadziła przez wszystkie stopnie weryfikacji i oceny inspektor Maja Jeż, pracownik Starostwa Powiatowego w Miliczu.

 

tabela