Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

PFRON-owski program wyrównywania różnic między regionami na 2013 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2013 roku oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu..." w 2013 roku.

W bieżącym roku będą realizowane następujące obszary programu:
 
- obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny - realizatorem jest samorząd wojewódzki;
 
- obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - realizatorem jest samorząd Powiatowy :
 - obszar C -tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizatorem jest samorząd Powiatowy
- obszar D - likwidacja barier transportowych - realizatorem jest samorząd Powiatowy ;
 -obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 
- obszar F -tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizatorem programu jest samorząd Powiatowy na terenie którego brak warsztatu terapii zajęciowej;
 
- obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
 
 
Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON są następujące:
 
 
• dla obszaru A - do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu;
 
• dla obszaru B - do 150.000,00 zł na każdy projekt:
 
• dla obszaru C - do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 
• dla obszaru D:
- do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
- do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
- do 250.000,00 zł dla autobusów;
 
• dla obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 
• dla obszaru F - do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.
 
 
Powiat Milicki kwalifikuje się w 2013 roku do uczestnictwa w programie pod warunkiem, że proponowana wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów:
 
- w przypadku obszarów A, B i C programu nie przekroczy 60% kosztów realizacji,
 
- w przypadku obszaru D programu nie przekroczy 80% kosztów realizacji,
- w przypadku obszaru E programu nie przekroczy 25% kosztów realizacji.
- w przypadku obszaru G programu nie przekroczy 50% kosztów realizacji,
 
Termin na składanie do Oddziałów PFRON: wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczących
 
-obszarów A, D, C, D, F, i G programu • od 01 lutego do 30 kwietnia 2013 roku,
 
-wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu • od 01 lutego do 15 listopada 2013 roku.
 
Pozostałe informacje i dokumentacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II" znajdują się na witrynie internetowej PFRON- www.pfron.org.pl