Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

I Bieg Karpia i XXXIII Bieg Baryczan

Starosta Milicki i Prezes "Stawów Milickich" SA objęli patronat nad I Biegiem Karpia i XXXIII Biegiem Baryczan, które odbędą się w niedzielę 8 września podczas Święta Karpia Milickiego. Poniżej publikujemy regulamin biegów.

I BIEG KARPIA.

XXXIII MIĘDZYNARODOWY BIEG „BARYCZAN”.

REGULAMIN

 1. Patronat:
 • Starosta Milicki                     - Piotr LECH
 • Prezes Stawów Milickich SA. - Sławomir MAZUREK
 1. Cel zawodów:
 • Rozpowszechnienie biegania jako prostej formy aktywności ruchowej
 • Promocja miasta Milicza oraz Powiatu Milickiego
 1. Organizator biegu:
 • Milicki Klub Biegacza „Orzeł” – 56-300 Milicz, ul. Kościuszki 45b/15
 1. Termin i miejsce zawodów
 • 08 września 2013 r. (niedziela) godz. 11ºº
 • Start i meta: ul. Trzebnicka – obok Supermarketu „EKO”, 56-300 Milicz.
 1. Trasa:
 • Dystans 11 km (2 pętle po 5,5 km), ulicami Milicza, dukty leśne, grobla między rzeką Barycz i stawami rybnymi.
 1. Uczestnictwo:
 • Do startu zostaną dopuszczone osoby, które do dnia 08 września 2013 r. ukończą 16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Osoby do lat 18 muszą mieć podpisaną zgodę prawnego opiekuna.
 1. Termin i miejsce zgłoszenia:

   Zgłoszenia w Internecie do dnia 06.09.2013 r.

Link:  http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=263

 • Osobiście w dniu zawodów w godz. 845 – 1045 w biurze zawodów – Milicz, ul. Trzebnicka obok Supermarketu „EKO”,
 • Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw;
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora biegu.
 1. Opłata startowa:
 • Na miejscu w dniu zawodów:

ü  Bieg główny – 30 PLN

ü  Emeryci i renciści – 20 PLN

ü  Mały Bieg „Baryczan” – 5,5 km, opłata – 12 PLN

 1. Kategorie:
 • Mężczyźni: -generalna i w kat.: 16-19 lat (M–16), 20–29 lat (M-20), 30-39 lat (M–30),

40-49 lat (M-40), 50-59 lat (M-50), 60-69 lat (M-60), 70 i więcej (M-70),

 • Kobiety: generalna i w kat.: 16-29 (K-16), 30-39 lat (K-30), 40-49 lat (K-40), 50 i więcej (K-50);
 • Kategoria niepełnosprawni – 3 puchary, najlepszy miliczanin – po 3 puchary dla kobiet i mężczyzn; najstarszy zawodnik i zawodniczka – po 1 pucharze.
 1. Nagrody:
 • Puchary za miejsca 1 -3 w kategorii Kobiet i Mężczyzn;
 • Puchary za miejsca 1 – 3 w kategoriach wiekowych; nagrody nie dublują się.
 • 200 pierwszych zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal – pozostałym medale zostaną wysłane. Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronie www.maratonypolskie.pl;
 • Dla wszystkich uczestników biegu przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
 1. Imprezy towarzyszące:
 • Mały Bieg „Baryczan” – 5,5 km (1 okrążenie) młodzież do 16 lat za zgodą rodziców na udział w biegu oraz zaświadczeniem od lekarza na udział w zawodach. Puchary od 1 -3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn, medale dla wszystkich uczestników;
 • I Bieg Karpia – 5,5 km (1 okrążenie) – dla VIP-ów (władze wybieralne). Puchary od 1 -3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn; medale dla wszystkich uczestników; start wspólny dla wszystkich biegów – godz. 1100;
 • Święto Karpia Milickiego.
 1. Przepisy końcowe:
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin Biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg biegu;
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i rzeczy zgubione podczas zawodów;
 • We wszystkich sprawach spornych mogących wyłonić się przed i w trakcie imprezy,
  a nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają Sędzia Główny i Dyrektor Biegu: Wojciech Szczepaniak - tel. kom. 605 084 445);
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu;
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

„Biegaj i zwiedzaj”

< Zapraszamy na Święto Karpia Milickiego>