Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

TERMOMODERNIZACJA

Umowa zawarta w Warszawie w dniu 30-05-2012 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Powiatem Milickim z Siedzibą w Miliczu.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia : 14 418 900,00

W tym koszty kwalifikowane : 13 958 700,00

W tym koszty niekwalifikowane : 460 200,00

Kwota dotacji do 4 187 500,00 dla całego przedsięwzięcia

 

Termin zakończenie realizacji Przedsięwzięcia : 31-12-2012

Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia :

Projekt Obejmuje termomodernizacją 19 budynków użyteczności publicznej, w tym :

- ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) powierzchnia

- wymianę okien

- wymianę drzwi

- modernizację instalacji co

Okres trwałości przedsięwzięcia 5 lat od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia.

W ramach zakresu realizowanego przez Powiat Milicki, jednostkami bezpośrednio realizującymi zadanie jest:

  1. Powiat Milicki
  2. Powiat Trzebnicki
  3. Gmina Mokrsko
  4. Gmina Prusice
  5. Gmina Żmigród

 

Realizowana w 2012 r. termomodernizacja objęła 4 powiatowe jednostki:

- Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu>>>

- I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu>>>

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu>>>

- Dom Pomocy Społecznej w Miliczu>>>