Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

XXX sesja Rady Powiatu Milickiego

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14.01.2021 r.
 3. Sprawozdanie Starosty Milickiego z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym
 4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Milickiego w sprawie budzetu Powiatu Milickiego na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkwej we Wrocławiu o budżecie
  3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych
  4. stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
  5. dyskusja
  6. głosowanie uchwały
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie Wileoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 2012-2-32
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej na2021 rok
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 8. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych za 2020 rok
 9. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok
 10. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok
 11. Wnioski i oświadczenia
 12. Zamknięcie obrad sesji