Obwieszczenie Starosty Milickiego o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Milickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko"

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 01, lipiec 2020 15:05
Odsłony: 313

Obwieszczenie Starosty Milickiego o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Milickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko"

Informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Milickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko" na okres 21 dni tj. w dniach od 1 lipca do 21 lipca 2020 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, na adres: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: urzad@milicz-powiat.pl

Treść dokumentacji w załącznikach:

Obwieszczenie Starosty

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Milickiego

Prognoza oddziaływania na środowisko