Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu milickiego

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: wtorek, 26, maj 2020 12:31
Odsłony: 373

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania została zawieszona na terenie powiatu milickiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu 798 211 377.

Osoby uprawnione obecnie nie są zobowiązane do składania pisemnych oświadczeń wymaganych przepisami prawa w celu skorzystania z bezpłatnych usług prawnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 798 211 377.