Zawiadamienie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Milickiego, 19 marca 2020r. (czwartek) godz. 14.00

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: czwartek, 12, marzec 2020 11:41
Odsłony: 677

            Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Milickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2012 r. poz.583 z późn. zm.) zwołuję XIX – nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Milickiego, która odbędzie się 19 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, ul. Trzebnickiej 4b.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji:
  2. stwierdzenie quorum
  3. przedstawienie porządku obrad.
    1. Rozpatrzenie wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Januszem Łabudą.
  4. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.