Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych, 5 marca 2020r. godz. 14:00

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: piątek, 28, luty 2020 20:19
Odsłony: 789

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych, odbędzie się 5 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej, przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Porządek obrad:

  1. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń komisji.
  4. Propozycje i uwagi do planu pracy komisji na rok 2020.
  5. Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej.
  6. Opiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.