Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 20, marzec 2019 14:35
Odsłony: 558

Starosta Milicki Grzegorz Duda w dniu 19 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu w Warszawie. Podczas posiedzenia przedstwiono projekty rozporządzeń w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Przedstawiono także kryteria podziału rezerwy oświatowej 0,4% na rok 2019 oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.