Spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 03.01.2019 10:32 10:32

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: środa, 09, styczeń 2019 14:37
Odsłony: 585

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli świata nauki oraz wszystkich mieszkańców regionu do aktywnego udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala nr 1222), w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

Spotkanie jest organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, zgłaszania uwag i opinii oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Zachęcamy do aktywnego udziału w  dyskusji na temat celów, kierunków działań oraz mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania swojego uczestnictwa dostępne są pod adresem www.miir.gov.pl/ksrr

Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych przyszłością naszego Regionu