Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Powiatu Milickiego VI kadencji samorządu powiatowego, odbędzie 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00

 

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Powiatu Milickiego VI kadencji samorządu powiatowego, odbędzie 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 4b.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji:
   a) stwierdzenie quorum,
   b) przedstawienie porządku obrad.

2. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał:

   a) Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok,

   b) Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Miliczu nr XXXIV/141/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. oraz podziału tych środków finansowych na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

   c) Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego zmieniającej uchwałę Nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych,

   d) Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zastępcy Przewodniczącego i członka komisji,

   e) Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Milickiego do Komisji bezpieczeństwa i Porządku,

   f) Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie powołania Komisji Statutowej,

   g) Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie delegowania przedstawiciela Powiatu Milickiego do reprezentacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy".

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wnioski i oświadczenia.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Powiatu Milickiego VI kadencji samorządu powiatowego, odbędzie 20 grudnia 2018 r. (czwartek)  o godz. 14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym   w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 4b.

Porządek obrad sesji:

 

1.     Otwarcie obrad sesji:

a)        stwierdzenie quorum,

b)       przedstawienie porządku obrad.

2.     Sprawozdanie starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.

3.     Podjęcie uchwał:

a)     Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok,

b)     Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej  uchwałę Rady  Powiatu  w Miliczu nr XXXIV/141/2018  z dnia 1 marca  2018 r. w sprawie określenia  zadań,  na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2018 r. oraz podziału tych środków finansowych  na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych,

c)     Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego zmieniającej uchwałę Nr II/9/2018                z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania  Komisji  Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych,

d)     Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zastępcy Przewodniczącego i członka komisji,

e)     Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Milickiego do Komisji bezpieczeństwa i Porządku,

f)      Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie powołania Komisji Statutowej,

g)     Projekt uchwały Rady Powiatu  Milickiego w sprawie delegowania przedstawiciela  Powiatu Milickiego  do reprezentacji  w Stowarzyszeniu  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo  dla Doliny Baryczy”.

 

 

 

4.     Interpelacje i zapytania.

5.     Wnioski i oświadczenia.

6.      Zamknięcie obrad sesji.