Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 19 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie 14.00

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: piątek, 14, grudzień 2018 17:05
Odsłony: 775

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbędzie się 19 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38.

Porządek obrad komisji:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektów uchwał:
  1. Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Miliczu nr XXXIV/141/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. oraz podziału tych środków finansowych na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok,
  3. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Milickiego do Komisji bezpieczeństwa i Porządku,
  4. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie powołania Komisji Statutowej,
  5. Projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie delegowania przedstawiciela Powiatu Milickiego do reprezentacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.                                       

Z poważaniem

                            Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych

 

                                                                    Marcin Ciesielski