Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Zawiadomienie o III Sesji Rady Powiatu (10.12.2018r.)

Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Milickiego (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2012 poz. 583 z późn. zm.) i art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018, poz. 995 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, zwołuję III sesję Rady Powiatu Milickiego , która odbędzie się 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Miliczu, przy ul. Trzebnickiej 4b.

Porządek obrad sesji ustalony przez wnioskodawcę:

1. Otwarcie obrad sesji.

a) stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Powiatu Milickiego.

3. Podjęcie uchwał:

a) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

b) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu milickiego w 2019 r.

c) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

d) Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru delegata Powiatu Milickiego
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wnioski i oświadczenia.

6. Zakończenie sesji.