Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbędzie się 25 września 2018 r.

Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbędzie się 25 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Porządek obrad komisji:

 

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń komisji: wspólnego posiedzenia komisji z dn. 04.06.2018 r. i posiedzenia komisji Budżetu i Rolnictwa z dn.04.07.2018 r.
 4. Zadania powiatu w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Milickiego:
  1. projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Miliczu nr XXXIV/141/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. oraz podziału tych środków finansowych na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
  3. projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok,
  4. projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Milickiego.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.                            

       Z poważaniem
W porozumieniu z Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych Grażyną Zalewską – Nowak

                                           Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa

                Szymon Lew