Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 28 września 2018

Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Powiatu Milickiego odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Powiatu Milickiego z dnia 07.06.2018r.                             i XXXVI sesji z dnia 24.07.2018 r.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
   1. projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Milickiego na 2018 rok,
   2. projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Milickiego,
   3. projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Miliczu nr XXXIV/141/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. oraz podziału tych środków finansowych na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
   4. projekt uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad sesji.