Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

logo ZPP

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

PTASIA GRYPA

 

W związku z występowaniem zjadliwej grypy ptaków H5N8 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii określił bezwzględne do przestrzegania zasady dla hodowców i posiadaczy drobiu bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;

  W związku z występowaniem zjadliwej grypy ptaków H5N8 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r.poz.2091) § 1 ust. 2 pkt. b ww. rozporządzenia określa, że każdy posiadacz drobiu przydomowego winien zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce, w których jest utrzymywany.
 • Przypominam też, że posiadaczom, którzy nie zgłaszają miejsc, w których przebywają zwierzęta wrażliwe na daną chorobę zakaźną do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miliczu, podlegają karze od 0,5 do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

 • za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane wysokie kary administracyjne!

  Kontakt:
  Inspekcja Weterynaryjna - Milicz, Wojska Polskiego 38, tel: 71 38 31 31

  Plan


  kkk

rozporzadzenie ministra rozwoju i wsi z dnia 20 12 2016 w sprawie zarzadzenia srodków związanych z wystąpieniem wysokie zjadliwej grypy ptakówrozporzadzenie ministra rozwoju i wsi z dnia 20 12 2016 w sprawie zarzadzenia srodków związanych z wystąpieniem wysokie zjadliwej grypy ptaków