Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Aktualności

Dotacje na zadania publiczne w 2014 r.

Zarząd Powiatu podzielił środki na zadania publiczne w 2014 r. Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia: PCK „Podziel się  swoją krwią”- 1.600 zł; Brapoja „Otyłość – wróg człowieka” – 1.000 zł. Nauka, oświata, edukacja i wychowanie: PCK „Profilaktyka HIV/AIDS” – 500 zł; Razem bliżej „Szlakiem wrocławskich krasnali” – 600 zł; Razem bliżej „ Dolina Baryczy – konkurs fotograficzny”  - 600 zł; Razem Bliżej „Dobre rady na odpady” – 900 zł; EKOS „Warsztaty edukacyjne podczas  IX sympozjum” – 500 zł; Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej „Ryby naszych stawów w plenerowym akwarium” – 10.000 zł; SP ZS „Powiatowy konkurs wiedzy o prawach konsumenta” – 700 zł; Przyjazna edukacja „Powiatowy konkurs plastyczny” – 800 zł. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Razem bliżej „Wieczory wrażeń” – 1.000 zł; Razem bliżej „Zostań przyjacielem psa” – 1.000 zł. Wspieranie, rozwój i promowanie kultury: Brapoja „Sołecki jarmark” – 800 zł. Pomoc społeczna: PCK „Wyprawka dla żaka” – 1.000 zł; Razem bliżej „Jadłodajnia” 4.000 zł. Sport i kultura fizyczna: BKS Miles „Rozgrywki brydżowe” – 900 zł; BKS Miles „Milicka wiosna ‘2014” – 700 zł; PSZS „Organizacja imprez sportowych” – 3.000 zł; LZS Cieszków „Halowy turniej dzieci i młodzieży” – 600 zł; LZS Cieszków „Sport na wesoło” – 500 zł; WKS Śląsk „XIX ogólnopolski turniej młodzików w zapasach styl wolny” – 1.500 zł; UKS Olimpia „XI ogólnopolski turniej kadetów w zapasach styl wolny” – 1.500 zł; MSPDiON „Piłkarki tryb życia” – 1.000 zł; Razem bliżej „Cztery kopyta i ja” – 1.000 zł; UKS Smecz „Ogólnopolski turniej tenisa stołowego” – 1.500 zł; UKS Smecz „Turniej tenisa stołowego o puchar SM” – 1.000 zł; Brapoja „Kaczor ‘2014” – 800 zł; UKS Smecz „Popularyzacja badmintona” – 1.000 zł; Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej „Popularyzacja sportu i rekreacji nad powiatowym zalewem w Miliczu” – 35.000 zł.

Konkurs na projekt okładki

konkurs-okladka

Informacje ze 174 i 175 posiedzenia Zarządu Powiatu

11.02 br. zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia oceny ofert na wykonanie zadań publicznych powiatu milickiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz omówiłąbieżąca działalność Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej. 18.02 br. zarząd podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Sławoszowice - działka nr 351/1 AM 1 - o powierzchni 1.7565 ha, oraz zapoznał się ze stanem realizacji inwestycji powiatu milickiego.

Jest już koncepcja zagospodarowania terenu przy akwarium

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów aktualnosci-2014/DD/przy_EKO oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

01Jest już koncepcja zagospodarowania terenu przy milickim akwarium plenerowym, ma zostać wykonana m.in. ze środków uzyskanych z PO Ryby do Święta Karpia Milickiego (13-14 września), podczas którego zaplanowano uroczystość otwarcia. Obok istniejącego już akwarium, ekspozycji wagonów kolejki oraz miejsca przystankowego powstaną nowe ścieżki, w tym edukacyjna, drewniane podesty, wiata, plenerowa siłownia (tzw. ścieżka zdrowia), górka, boisko do badmintona i siatkówki, rabaty kwiatowe oraz zbiorniki wodne z ciekiem.{gallery}aktualnosci-2014/DD/przy_EKO{/gallery}

Informacje ze 172 i 173 posiedzenia Zarządu Powiatu w Miliczu

28.01.2014 r. zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej w 2013 roku. Prezes M.Gołąb przedstawił także stan zaawansowania inwestycji na zalewie oraz plany na rok 2014.

4.02.2014 r. tematem obrad były sprawy bieżące MCM sp. z o.o., m.in. podatek od nieruchomości oraz tocząca się sprawa sądowa dotycząca pomieszczeń użytkowanych w MCM  przez PZLLA w Miliczu. Zarząd podjął uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Sułów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 584 AM-5 o pow. 2.8644 ha, w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego oraz w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu dwóch projektów uchwał dotyczących wyrażenia zgody na utworzenie społecznych straży rybackich na terenie gospodarstw rybackich w Wierzchowicach i we Wszewilkach. Ponadto zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Biura Terenowego  w Miliczu - o dofinansowanie atestacji opryskiwaczy. Zaproponował wystąpienie do wójta Krośnic z propozycją przejęcia na rzecz gminy budynku hotelowo-usługowego znajdującego się na działce 506/26 w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy. Wyraził zgodę na przystąpienie do „Wykonania okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich wraz z założeniem ewidencji i wykonaniem inwentaryzacji dla 28 przepustów o świetle poziomym większym lub równym 1,5 m, zlokalizowanych w ciągu sieci dróg powiatowych, administrowanych przez Wydział Dróg Powiatowych przy Starostwie Powiatowym w Miliczu” oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację tego zadania.

"Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim"

ore-miliczW prawym menu pod ikonką "ORE - Poprawa jakości doskonalenia nauczycieli w powiecie milickim"  umieszczona została ikonka, poprzez którą można wejść na podstronę podającą ogólne informacje na temat realizacji wartego blisko 1,5 mln zł projektu powiatu milickiego doskonalącego nauczycieli placówek oświatowych z terenu powiatu milickiego. Szczegóły znajdują się na stronie www.pceipp.pl>>>

Wśród 156 powiatów

norwayWymiernym efektem wizyty wicestrosty W.Szydełki w Oslo 13-17 stycznia br. i uczestniczenia w seminarium zorganizowanym tam przez polskie Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącym finansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego programów ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, jest wpisanie powiatu milickiego na listę 156 powiatów mogących wziąć udział w konkursie na realizację projektów mających na celu poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz zapobiegania i zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia w ramach programu operacyjnego PL 13, realizowanego poprzez partnerstwo pomiędzy polskim Ministerstwem Zdrowia a norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze ograniczonego konkursu będzie wynosiła 15 423 206 EURO.

Czytaj więcej...

By rozwiązać problem mieszkaniowy państwa Funtów

szklanyświatZarząd Powiatu, wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji mieszkaniowej wielodzietnej rodziny państwa Funtów z Wierzchowic, na posiedzeniu 4 lutego br. postanopwił zaproponować gminie Krośnice przekazanie poszpitalnej nieruchomości, w której dziś mieści się "Szklany Świat", pod warunkiem wyremontowania na piętrze tego budynku 150-metrowego mieszkania z przeznaczeniem dla ww. rodziny. O jej problemach mieszkaniowych informował "Głos Milicza".

25 lat okrągłego stołu

25 latDziś, 6 lutego, mija 25. rocznica rozpoczęcia negocjacji pomiędzy władzami PRL a częścią opozycji solidarnościowej przy tzw. okrągłym stole, trwających do 5 kwietnia 1989 r. To jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe naszego kraju, w tym wolne wybory do senatu i częściowo wolne wybory do sejmu, tzw. wybory 4 czerwca.

"Żołnierze Wyklęci"

W Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 1 marca br. tarnowski teatr Nie Teraz wystawi spektakl poświęcony tej tematyce. Widowisko odbędzie się w auli I LO im. AK w Miliczu, początek godz. 18. Wstęp wolny. Teatr przyjedzie do nas na zaproszenie Starosty Milickiego - Piotra Lecha. Zapraszamy!

Kresy

kresyW prawym menu pod ikonką "Kresy - powiat milicki - spadkobierca pamięci kresowej" uruchomiliśmy podstronę, na której zamieściliśmy informacje o wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Miliczu, a poświęconych Kresom Wschodnim II RP i ich mieszkańcom. 

By rozliczyć projekt EKRA

28 stycznia br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej, aby móc rozliczyć unijny projekt powiatu milickiego i fundacji Faveo pn. EKRA, dzięki któremu młodzi miliczananie m.in. uczestniczyli w warsztatach wsparcia psychologicznego, interpersolanych, zawodowych, nauki języków obcych oraz 2-tygodniowych praktykach zawodowych w Niemczech. Radni większością głosów dokonali zmian w uchwale budżetowej i WPF.

Informacje ze 170 i 171 posiedzenia Zarządu Powiatu

14 stycznia zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek prezesa Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej o zmianę umowy użyczenia na umowę dzierżawy, dotyczy kotłowni i kuchni w Krośnicach.  Ustalono także stawkę czynszu za ww. nieruchomości. Podjęto uchwały  w sprawie  ogłoszenia otwartych konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu milickiego w obszarach: ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, nauki, oświaty i wychowania, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, wspierania, rozwoju i promowania kultury, kultury fizycznej i sportu. Zarząd ogłosił także nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, powoływanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. Wyażono zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie remontu drogi Niezgoda – Wilkowo – Olsza – Biały Kał w partnerstwie z powiatem trzebnickim. Zapoznano się z koncepcją zagospodarowania terenu przy akwarium w Miliczu – projekt uchwały (zmiany w budżecie dot. tego zadania) zostanie wprowadzony do porządku obrad sesji, w związku z tym dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu milickiego.
22 stycznia zarząd zapoznał się i przyjął  projekty  uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie 28 stycznia nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.